21.02.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny rapport fra EEA: Fem markeder for genanvendte materialer er ikke velfungerende

En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur konkluderer, at fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke er velfungerende, og kommer med konkrete bud på, hvad der kan skabe fremdrift. DI byder EU-rapporten velkommen og opfordrer i overensstemmelse med rapporten til udvikling af flere standarder og brug af offentlige grønne indkøb til at skabe mere effektive markeder for genanvendte materialer.

Rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) starter med at konkludere, at markeder for genanvendte materialer er nøglen til at skabe en cirkulær økonomi i EU. Effektive markeder skal sikre cirkulation af genanvendte materialer af god kvalitet og i stabile mængder og derved minimere behovet for at udvinde nye naturressourcer.

Ifølge EEA er det dog kun tre af de otte eksisterende markeder for genanvendte materialer, der er velfungerende. Det gælder for genanvendt aluminium, papir og glas, hvor der længe har været et marked for handel med genanvendte materialer. Markederne er internationale og åbne, og de udgør en betydelig markedsandel af deres respektive materiale udbud.

Dermed er en af rapportens hovedkonklusioner, at de resterende fem markeder for genanvendte materialer ikke er velfungerende. Her er tale om markederne for genanvendt træ, plast, bioaffald, bygge- og nedrivningsaffald samt tekstiler. Hovedårsagen til, at disse ikke fungerer, skal ifølge rapporten findes i deres lille størrelse, den svage efterspørgsel og utilstrækkelige tekniske specifikationer og standarder.

Problemer på både udbuds- og efterspørgselssiden

Det er især udbudssiden, der er udfordret. Her er de største problemer relateret til bl.a. forskellige eller uklare end of waste-kriterier og tilstedeværelsen af farlige stoffer i det genanvendte materiale.

Efterspørgselssiden er dog samtidig præget af manglende tillid til de genanvendte materialer. Når virksomheder skal skifte virgine materialer ud med genanvendte materialer, er det afgørende, at de genanvendte materialer kan matche i kvalitet, forsyningssikkerhed og også gerne pris. Uden vished om kvalitet og funktionalitet i de genanvendte materialer udviser virksomhederne tøven ved skiftet. Rapporten konkluderer desuden, at der er tøven med at investere i teknologier, der skal integrere markederne for de genanvendte materialer i de processer, hvor der i dag bruges råmaterialer.

Derudover er et tværgående problem manglen på tilstrækkelig information til  interessenter og fraværet af en overvågningsmekanisme til at observere markedet og foreslå potentielle forbedringer.

Bud på veje mod mere funktionelle markeder for genanvendte materialer

Rapporten kommer med bud på nogle veje, der kan hjælpe markederne for genanvendte materialer til at fungere mere gnidningsfrit. Det anbefales bl.a. at:

  • harmonisere implementering af miljøgraduerede gebyrer og designkriterier i producentansvar på tværs af EU for at skabe ensartede incitamenter til at designe til genbrug og genanvendelse.
  • bruge offentlige indkøb til at drive udvikling ved bl.a. at stille krav om genanvendelighed og om indhold af genanvendte materialer med afsæt i harmoniserede kriterier.
  • sikre en EU-indsats for udvikling af kvalitetsstandarder for genanvendte materialer. Materialernes kvalitet og tekniske funktioner bør kunne garanteres gennem standarder, så virksomheder ved, hvad de køber på lige vilkår med virgine materialer.
  • harmonisere end of waste-kriterier, så der ikke fra land til land er forskellige vurderinger af, om produkter er ophørt med at være affald eller ej.

Til sidst peger rapporten på, at det kan være nødvendigt at udvikle nye politiske tiltag. Dette kunne være at skabe lige vilkår for primære og sekundære råvarer ved enten at beskatte primære råvarer eller reducere momsen på genanvendte råvarer.

Yderligere information

Læs hele rapporten her.
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold