PAK PAKKEAFGIFTEN VÆK

En dyr og dårlig julepakke. Det er, hvad regeringen arbejder med, når de midt i julehandlen foreslår en dyr og uklog afgift på pakker. Danskerne handler mere og mere på nettet – særligt nu i en coronatid – og det skal vi selvfølgelig ikke gøre dyrere og mere besværligt.

Den helt forkerte afgift på det helt forkerte tidspunkt

I disse dage forhandler regeringen og de øvrige politiske partier rammerne for en ny postaftale, der skal sikre, at alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan modtage breve og pakker. Regeringen arbejder på at indføre en pakkeafgift på alle breve og pakker, en afgift der skal finansiere den såkaldte befordringspligt, fordi vi sender færre og færre breve, og omdelingen ikke kan finde sted på kommercielle vilkår på trods af stigende portopriser.

Men en ny afgift på pakker er ikke vejen frem, og DI er klart imod at finansiere befordringspligten på den måde. Det vil  blive en ny, tung administrativ byrde for transportvirksomhederne, det vil være bøvlet at kontrollere og håndhæve i praksis og det vil fordyre og hæmme e-handlen – netop som danskerne skal i gang med at købe ind på Black Friday og i gang med julehandlen.

DI arbejder i stedet for en fremtidssikret løsning på den postale infrastruktur herhjemme, som er til gavn for hele erhvervslivet, for virksomhedernes kunder og for vækst og jobskabelsen i Danmark. Vi skal sikre en god og effektiv postal infrastruktur i landet og til og fra udlandet, samt et effektivt værn der sikrer vandtætte skotter mellem brevomdeling og logistikforretning, så det ikke skader markedet for pakketransport og logistik, hvor der er mange velfungerende private aktører.

DI anbefaler, at regeringen løfter finansieringen af befordringspligten ind i finanslovsforhandlingerne.

Aktuelt

DI mener

Følg med

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk
Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk