Barselsfond

Alle danske virksomheder skal indbetale til en barselsfond. De skal indbetale bidrag til fonden for samtlige af deres medarbejdere. Til gengæld for dette bidrag, kan de få refunderet udgifter til løn i medarbejderens barsels- og orlovsperioder.

For at udligne lønomkostningerne til medarbejdere på barsel på det private arbejdsmarked skal alle danske virksomheder være med i en barselsfond.

Virksomheden indbetaler et bidrag til fonden og kan til gengæld helt eller delvist få refunderet lønomkostninger for medarbejdere, der holder graviditets- og barselsorlov.

Bidrag for overenskomstdækkede medarbejdere

Medarbejdere, der er omfattet af en af DI’s overenskomster er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond.

Bidrag for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst kan DI’s medlemsvirksomheder frit vælge, om deres medarbejdere skal være tilknyttet Industriens Barselsfond eller barsel.dk.

Virksomheder, der er associerede til DI, kan også selv vælge, hvilken barselsfond deres medarbejdere skal tilmeldes.

Bidrags- og refusionssatser

I skal betale til den fond, som jeres medarbejdere af omfattet af.

Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af den totale lønsum og er pr. 1. april 2021 0,29 pct.

Bidraget til Barsel.dk er  287,50 kr. pr. kvartal for en fuldtidsansat, som er månedslønnet.

De forskellige barselsfonde refunderer forskellige løndele. Derfor afhænger refusionen af, hvilke medarbejdertyper virksomheden har, og hvilken barselsfond de dermed er omfattet.

Eksempelvis refunderer Industriens Barselsfond op til 214,15 kr. i timen af medarbejderens bruttoløn. Dertil lægges 16,50 % til dækning af diverse medarbejderomkostninger, f.eks. feriepenge. Pension refunderes ikke.

Barsel.dk refunderer maksimalt 193,10 kr. pr. time.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med barselsfond

Få svar på, hvilken barselsfond virksomheden skal indbetale til, hvad barselsfonden refunderer, om der er et maksimum for refusionen fra barselsfonden, hvem der er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond, om virksomheden kan være tilknyttet flere barselsfonde, hvad virksomheden skal indbetale til barselsfonden – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 09.09.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter