En arbejdsskade kan i yderste konsekvens ændre dagligdagen markant

Foto: Getty Images
06.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nyt om arbejdsskadesikringsloven

Det er nu nemmere at få anerkendt en arbejdsulykke. Se mere om opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet mv.

Folketinget vedtog i foråret 2019 lov om ændring af arbejdsskadesikringsloven mv., som betyder en opdatering og forenkling af reglerne på området.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) kan fremover anerkende en skade som arbejdsulykke, uanset om skaden giver ret til ydelser efter loven.

DI bemærker, at arbejdsgivers anmeldelsesforpligtelse efter arbejdsskadesikringsloven er uændret.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2020.

Læs mere;

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lovforslaget
Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4847
  • Mobil +45 2228 8475
  • E-mail sli@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter