Getty Images

04.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Lokale lønforhandlinger 2020

Rekord mange lokale lønforhandlinger er endt med, at virksomhederne og deres medarbejdere har aftalt ikke at regulere lønnen. Det viser de seneste indberetninger for de lokale lønforhandlinger.

For de timelønnede medarbejdere har omkring 41 pct. af virksomhederne angivet, at deres timelønnede medarbejdere ikke har modtaget en regulering af lønnen. Dette er en historisk høj andel og afspejler blandet andet den svære situation, coronakrisen har efterladt mange danske virksomheder i.

Nulreguleringsandelen blandt funktionærerne er en anelse lavere, nemlig 21 pct. Kun i 2009 og 2010 var denne nulreguleringsandel højere.

Lave lokale lønreguleringer

Blandt de lokale lønforhandlinger, som allerede har fundet sted, melder virksomhederne, at de i gennemsnit har reguleret de timelønnede medarbejdere med 0,9 pct. i 2020. Dette er mellem  0,7-0,8 pct.point mindre end reguleringsprocenten i 2019.

For funktionærerne er der tale om en smule højere lokale aftalte lønreguleringer med i gennemsnit 1,6 pct. i 2020. I lighed med de timelønnede medarbejdere ligger reguleringerne hos funktionærerne også ca. 0,8 pct.point lavere end 2019.

Stor grad af virksomheder har valgt at udsætte de lokale lønforhandlinger

Blandt en rundspørge hos DI's medlemsvirksomheder svarer knap 29 pct., at de har udskudt deres årlige lokale lønforhandling til senere på året. Udskydelsen omfatter såvel de timelønnede som funktionærerne på disse virksomheder. De udskudte lokale lønforhandlinger er også medvirkende til, at de lokale lønreguleringer er væsentligt lavere end 2019.

Bliv løbende opdateret med resultatet af de lokale lønforhandlinger, og gå i dybden i tallene

di.dk er der mulighed for at følge udviklingen i de lokale lønforhandlinger. Tallene opdateres løbende. Derudover er det også muligt at gå dybere ned i tallene bag resultaterne. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter