12.01.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser i kompetenceudviklingsfonde

I HTSK-fonden og Vaskeribranchens Uddannelsesfond (VUF) ændres støttesatserne pr. 15. april 2018. Ændringerne er en konsekvens af trepartsaftalen fra oktober 2017.

Som led i trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse fra oktober 2017 er det aftalt, at niveauet for VEU-godtgørelse er løftet til samme niveau som maksimale dagpenge. Samme løft i godtgørelsesniveauet er sket for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) ved deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning.

HTSK-fonden og VUF støtter efteruddannelse med et fast kronebeløb pr. time, når aktiviteterne ligger inden for fondenes positivlister. Idet fondenes støtte supplerer den støtte, som opnås i form af VEU-godtgørelse og SVU, har parterne valgt at justere støtteniveauerne fra fondene.

Støttesatserne

Det indebærer, at støttesatserne nedsættes med 20 kr. pr. time. Støttesatserne pr. 15. april 2018 fremgår nedenfor: 

HTSK:

  • Tilskuddet til kurser på Liste A - aftalt uddannelse er 35 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til kurser på Liste B - selvvalgt uddannelse er 60 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til IKV, Ordblindeundervisning og FVU er 85 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til RKV før EUV og AVU er 60 kr. pr. time

VUF:

  • Tilskuddet til kurser på Liste A - aftalt uddannelse og Liste B - selvvalgt uddannelse er 60 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til AVU og Ordblindeundervisning for voksne er på 60 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til RKV før erhvervsuddannelse for voksne, IKV og FVU er på 85 kr. pr.

Støtte fra kompetenceudviklingsfondene forudsætter, at en række betingelser fastlagt i overenskomsterne skal være opfyldt. Vær opmærksom på, om I/jeres medarbejdere opfylder disse krav, når I ansøger om støtte. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter