Beskyttelse mod opsigelse

En del af ledelsesretten er, at arbejdsgiveren har ret til at opsige sine medarbejdere – men nogle medarbejdere har en særlig beskyttelse i forhold til opsigelse.

Medarbejdere vil kunne påberåbe sig særlig beskyttelse, fordi de er omfattet af et af følgende punkter:

 • Fertilitetsbehandling
 • Graviditet
 • Barsels- og forældreorlov
 • Køn
 • Handicap
 • Seksuel orientering
 • Race og etnisk oprindelse
 • Hudfarve
 • Alder
 • Religion og tro
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd

Den særlige beskyttelse er ikke ensbetydende med, at det kan være umuligt at opsige en gravid eller en ældre medarbejdere, men begrundelsen skal være objektiv/saglig og må hverken direkte eller indirekte være begrundet i graviditeten eller alderen – og for tillidsrepræsentanter skal der foreligge ”tvingende årsager”.

Den særlige beskyttelse er reguleret i ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven og de kollektive overenskomster, og vurderingen af en opsigelse vil derfor afhænge af, hvilke beskyttelsesregler der skal anvendes i den konkrete sag.

Det er derfor vigtigt at skelne imellem, hvilken type beskyttelse det drejer sig om. Den særlige beskyttelse kan inddeles i tre kategorier:

 • Ligebehandling – køn, graviditet og barsel
 • Forskelsbehandling – handicap, race, alder, religiøs overbevisning mv.
 • Opsigelse af medarbejderrepræsentanter

Under hver kategori her på siden finder du nyttig information om hver type beskyttelse.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter