Advarsel

Hvis I er utilfredse med en medarbejders adfærd eller performance, kan I give denne en advarsel. I kan i advarslen gøre det klart, hvad konsekvenserne er, hvis medarbejderen ikke forbedrer sin adfærd eller præstationer.

En advarsel giver virksomheden mulighed for at rette op på medarbejderens adfærd eller performance. Samtidig skaber den klarhed over, hvad konsekvenserne er, hvis medarbejderen ikke forbedrer sin adfærd eller performance.

Advarsler kan gives for medarbejderens opførsel, performance eller egentlige forseelser for eksempel:

  • Samarbejdsvanskeligheder
  • For sent fremmøde 
  • Manglende iagttagelse af personalepolitikker.

Advarslens indhold

Virksomheden skal klart og præcist tilkendegive i advarslen:

  • Hvilken adfærd, I er utilfredse med
  • Hvilken adfærd, I ønsker, at medarbejderen skal ændre
  • Hvilken konsekvens det får, hvis medarbejderen ikke ændrer adfærden.

Medarbejderen skal kvittere skriftligt for modtagelsen af advarslen, uanset om medarbejderen ikke er enig i indholdet. Hvis advarslen gives mundtligt, skal I udarbejde et samtalereferat helst underskrevet af medarbejderen som dokumentation.

Følg op på advarslen

Hvis medarbejderen ikke efterlever advarslens indhold, skal virksomheden reagere på det. I modsat fald er der risiko for, at advarslen mister sin effekt, og der på ny skal gives en advarsel for samme forhold.

Medarbejderen skal dog også have passende tid til at forbedre sin adfærd eller performance.

En advarsel kan forældes

Hvor længe en advarsel gælder, afhænger af karakteren af medarbejderens forseelse. Jo mere alvorlig forseelsen er, des længere tid gælder advarslen og vil kunne bruges af virksomheden.

Undgå at betale godtgørelse

Er en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold – for eksempel samarbejdsvanskeligheder – har det væsentlig betydning for vurderingen af opsigelsen, om virksomheden forinden har givet en advarsel.

Gives der ikke advarsel i sådanne tilfælde, er der risiko for, at I kommer til at betale en godtgørelse til medarbejderen for at have foretaget en usaglig opsigelse.

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent
For medlemmer

I dybden med advarsel

Få svar på, hvad virksomheden kan give advarsler for, hvordan advarslen bør dokumenteres, om advarslen gælder, hvis medarbejderen protesterer, hvordan en advarsel formuleres, og hvad en påtale er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret