Beskyttelse mod opsigelse

En del af ledelsesretten er, at arbejdsgiveren har ret til at opsige sine medarbejdere – men nogle medarbejdere har en særlig beskyttelse i forhold til opsigelse.

Medarbejdere vil kunne påberåbe sig særlig beskyttelse, fordi de er omfattet af et af følgende punkter:

 • Fertilitetsbehandling
 • Graviditet
 • Barsels- og forældreorlov
 • Køn
 • Handicap
 • Seksuel orientering
 • Race og etnisk oprindelse
 • Hudfarve
 • Alder
 • Religion og tro
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd

Den særlige beskyttelse er ikke ensbetydende med, at det kan være umuligt at opsige en gravid eller en ældre medarbejdere, men begrundelsen skal være objektiv/saglig og må hverken direkte eller indirekte være begrundet i graviditeten eller alderen – og for tillidsrepræsentanter skal der foreligge ”tvingende årsager”.

Den særlige beskyttelse er reguleret i ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven og de kollektive overenskomster, og vurderingen af en opsigelse vil derfor afhænge af, hvilke beskyttelsesregler der skal anvendes i den konkrete sag.

Det er derfor vigtigt at skelne imellem, hvilken type beskyttelse det drejer sig om. Den særlige beskyttelse kan inddeles i tre kategorier:

 • Ligebehandling – køn, graviditet og barsel
 • Forskelsbehandling – handicap, race, alder, religiøs overbevisning mv.
 • Opsigelse af medarbejderrepræsentanter

Under hver kategori her på siden finder du nyttig information om hver type beskyttelse.

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter