Bortvisning

Hvis en medarbejder bryder forudsætningerne for ansættelsen, kan I i nogle tilfælde bortvise medarbejderen. I bør dog overveje bortvisningen meget nøje, da en bortvisning er den alvorligste sanktion, I kan benytte.

En bortvisning er den alvorligste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende. Ved en bortvisning ophæves ansættelsesforholdet uden varsel, og lønnen stopper samme dag, som bortvisningen gennemføres.

Bortvisningen skal være saglig

Saglige bortvisningsgrunde kan f.eks. være: 

  • tyveri fra arbejdspladsen
  • vold på arbejdspladsen
  • grov illoyalitet.

Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en bortvisning er saglig.

Tag stilling til sagen med det samme

En bortvisning skal gennemføres, umiddelbart efter arbejdsgiveren er blevet klar over forholdene, der begrunder bortvisningen. I de fleste tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt at tale med medarbejderen, inden I gennemfører en bortvisning.

Ofte er der sket en misforståelse eller en fejl, og når medarbejderen har forklaret sig, vil forholdet muligvis alligevel ikke kunne bære en bortvisning, men alene en opsigelse eller en advarsel.

Medarbejderen kan rejse krav

Hvis en medarbejder rejser et krav for uberettiget bortvisning, vil han eller hun ofte både kræve betaling for manglende opsigelsesvarsel og godtgørelse for usaglighed.

Det skyldes, at virksomheden ved en bortvisning afslutter ansættelsesforholdet uden varsel.

Hvis medarbejderen mener, at bortvisningen er uberettiget, vil han kræve betaling både for det manglende opsigelsesvarsel og en godtgørelse for usagligheden.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent
For medlemmer

I dybden med bortvisning

Få svar på, hvornår I kan bortvise en medarbejder, hvad I skal gøre, inden I bortviser, hvad konsekvenserne af en bortvisning er, og om bortvisningen skal være skriftlig – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret