Fritstilling og suspension

Hvis I ikke eller kun delvist har brug for en medarbejders arbejdskraft, når I opsiger denne, kan I vælge enten at fritstille eller suspendere medarbejderen. Ved fritstilling skal medarbejderen ikke længere møde på arbejde, og ved suspension skal medarbejderen møde i det omfang, I har brug for dennes arbejdskraft.

Når en medarbejder bliver opsagt, skal I tage stilling til, hvorvidt I ønsker at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden på sædvanlig vis, eller I ønsker at fritstille eller suspendere medarbejderen.
 

Valget mellem fritstilling og suspension

Ved fritstilling bliver medarbejderen definitivt fritaget for sin arbejdsforpligtigelse over for virksomheden i opsigelsesperioden. Ved suspension bliver medarbejderen fritaget for at møde på arbejde, men skal fortsat stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. I begge situationer er medarbejderen som udgangspunkt berettiget til at modtage sædvanlig løn i opsigelsesperioden.

Loyalitetspligten gælder i opsigelsesperioden

Medarbejderens loyalitetsforpligtigelse over for virksomheden gælder i hele opsigelsesperioden – også under fritstilling og suspension. Loyalitetspligten indebærer blandt andet, at medarbejderen ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed – hvad enten dette er lønnet eller ulønnet.

Modregning i løn fra nyt arbejde

En fristillet medarbejder har pligt til så vidt muligt at begrænse virksomhedens tab ved at anvende sin arbejdskraft – herunder ved at melde sig til Jobcenteret som ledig og påtage sig nyt arbejde. Får medarbejderen nyt arbejde i opsigelsesperioden, er der mulighed for at trække i den løn (modregne), som medarbejderen modtager fra jer, alt efter hvor meget medarbejderen får i løn fra det nye arbejde.

Hvis den fritstillede er funktionær, så kan I modregne i lønnen, hvis:

  • medarbejderens opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder, og
  • fristillingsperioden er længere end 3 måneder.

Hvis den fritstillede medarbejder hverken er funktionær eller funktionærlignende, kan I modregne indtægten fra nyt arbejde fra første dag.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Skabeloner

Skabelon til suspension

Hent

Reglerne

Funktionærloven
For medlemmer

I dybden med fritstilling og suspension

Få svar på, hvad forskellen på fritstilling og suspension er, hvornår I kan modregne i løn, hvad I skal overveje ved hhv. suspension og fritstilling, og i hvilke situationer suspension typisk bruges – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret