Vi rådgiver dig

CIRCLE-use: Overskudsvarer skaber jobs i Afrika

CIRCLE-use er en forening, som arbejder for at mindske spild og gøre op med køb-og-smid-væk-adfærden på globalt plan, da de arbejder ud fra ideen om, at donation er bedre end destruktion, samt at hjælp til selvhjælp er at foretrække frem for velgørenhed.

CIRCLE-use ønsker at give virksomheder og privatpersoner et enkelt og bæredygtigt alternativ til smid-væk-kulturen. Det gør de ved at give virksomheder og private mulighed for at videregive eller donere ting, som kan hjælpe mennesker i andre lande, hvor de så kan skabe værdi ud af produkterne i stedet for at smide dem ud.

Forretningsmodellen bygger på ideen om, at indtægter i Danmark skal dække udgifter i Danmark, mens indtægter i Nigeria skal dække udgifter i Nigeria. Indtægterne til CIRCLE-use i Danmark skabes gennem onlinesalg af større varer til Nigerias middelklasse, mens der i Nigeria skabes jobs og handel, især til lokale håndværkere og kvindelige handlende, som sælger varerne videre lokalt.

I første omgang har CIRCLE-use opbygget et korps af frivillige, men på sigt vil de arbejde for at ansætte socialt udsatte unge. De frivillige hjælper for indeværende med at samle, sortere og pakke varerne ind, som fragtes til Nigeria. På sigt håber CIRCLE-use at kunne udbrede konceptet til flere lande, da de ser et større eksportpotentiale og mulighed for økonomisk gevinst i opbygning af arbejdspladser flere steder i Afrika.

Produkter, der skaber værdi

Konkret indsamler CIRCLE-use kvalitetsvarer fra danske virksomheders restpartier og fejlproduktioner samt gode genbrugsvarer fra genbrugsstationer i Danmark. CIRCLE-use sælger dem i Nigeria, hvor de skaber muligheder for fattige mennesker i områder, hvor varemanglen er stor. CIRCLE-use’s forretningsmodel er dermed todelt. På den ene side tilbyder de virksomheder i Danmark at afhente overskudsproduktion og frasorterede varer. På den anden side tilbyder de mindre velstillede personer i Nigeria adgang til disse varer til en overkommelig, lav pris, hvilket dermed skaber både jobs til istandsættelse og salg af disse varer og øger udbuddet af varer til den nigerianske middelklasse og de fattige.

Konceptet er ikke begrænset til bestemte produktkategorier, da en bred vifte af produkter efterspørges. Et konkret eksempel på en produktkategori, som hurtigt skaber værdi, er  elektroniske komponenter, såsom aflagte mobiler, lamper, PC’er, køkkenmaskiner osv. Især når disse stadig virker, er erfaringen, at der sker en hurtig omsætning på det nigerianske marked, hvorved lokale får mulighed for at skabe egne indtægter og brødføde deres familier.

Selv når transporten er fratrukket viser Bæredygtig Bundlinje Værktøjet (BBV), at der stadig er en klar besparelse i CO2 ved denne metode fremfor destruktion.

Udfordringer

En af de væsentligste udfordringer, som CIRCLE-use er stødt på i udviklingen af konceptet har været, at Covid-19 har gjort det vanskeligt at rejse og dokumentere deres arbejde. Dette har været en central udfordring, da især dokumentationen er vigtig for konceptet, idet donationerne gerne skal kunne trackes for at vise den forskel, de reelt gør.

Derudover har energikrisen ført til, at fragtpriserne er 3-4 doblet i forhold til normalt. Dette øger CIRCLE-use’s behov for at indgå partnerskaber med speditionsfirmaer, som ønsker at bidrage til en god sag, når de har ledig plads. Denne udfordring imødegås blandt andet ved, at de donerede varer kan forhåndspakkes i forskellige størrelser, afhængig af ledig plads hos speditøren. Samtidig er CIRCLE-use’s gods ikke afhængig af en fast leveringsdato.

En tredje udfordring er, at de donerede varer ofte kommer fra anonyme givere, hvilket gør, at  CIRCLE-use hidtil ikke har kunnet angive navne på virksomheder, som støtter projektet. Her vil det i fremtiden kunne skabe mere troværdighed, hvis andre virksomheder kan se, hvem der har indgået partnerskab med CIRCLE-use.

Yderligere Information

Læs mere om CIRCLE-use her.

Relateret indhold