Vi rådgiver dig

HAACK Recycling ApS – Cirkulær anvendelse af tekstilaffald

Med afsæt i en cirkulær forretningsmodel arbejder HAACK Recycling Aps med at omdanne tekstilaffald til produkter eller til råvarer i nye produkter.

HAACK arbejder med at forlænge tekstilers levetid så meget som muligt samtidig med, at de arbejder hen imod fuld cirkularitet i deres produktudvikling. Det gør de ved at udnytte så mange af tekstilaffaldsfraktionerne som muligt gennem findeling og bearbejdning af materialerne, så disse igen kan bruges i ny produktion.

Selve behandlingen af tekstilerne foregår ved en mekanisk neddeling, hvor tekstilerne separeres til mindre dele uden brug af kemikalier. Med afsæt i deres vision om bæredygtighed er det dog centralt for HAACK, at de udelukkende bearbejder de materialer, der ikke kan genbruges direkte.

HAACK modtager tekstilaffald fra mange forskellige brancher og virksomheder, hvilket muliggør, at de kan producere forskellige kvaliteter og certificeringer alt efter hvilket behov, deres kunder efterspørger.

Samarbejde i fokus

HAACK samarbejder løbende med hele tekstilernes forsyningskæde. Det gør de ved at agere som sparringspartner både for de virksomheder, der kunne have interesse i at afsætte deres brugte tekstilmaterialer, og de virksomheder, som kunne have interesse i at købe de genanvendte tekstiler. Herudover tilbyder HAACK udvikling af produkter lavet af virksomheders eget tekstilaffald.

HAACK deltager derudover sammen med TechKnow og Teknologisk Institut i Videnbroprojektet Sortering og Genanvendelse af Tekstilaffald, som er støttet af Danmarks Miljøklynge CLEAN. Formålet med projektet er at udvikle forsorterings- og genanvendelsesteknologier i integrerede processer, der kan bane vej for en økonomisk bæredygtig udnyttelse af tekstilaffald.

Udvikling koster

Den største udfordring, HAACK har oplevet i forbindelse med udviklingen af deres cirkulære forretningsmodel, er, at udvikling er utrolig dyrt. Mange af de projekter, virksomheden arbejder på, koster både meget tid og mange penge samtidig med, at der går lang tid, før det eventuelt vil afspejle sig i en økonomisk gevinst.

HAACK har håndteret det ved at sprede deres aktiviteter på kortsigtede projekter, der hurtigere giver en økonomisk gevinst, og samtidig arbejde videre med langsigtede projekter.

Yderligere information

Læs mere om HAACK Recycling her.

Relateret indhold