Vi rådgiver dig

Meliora Bio: Et bioraffinaderi, som udnytter halmens fulde potentiale

Meliora Bio er et bioraffinaderi, som upcycler biomasse til både bioethanol og nye innovative produkter. I 2023 indviede Meliora Bio sammen med virksomheden Comet Bio et nyt produktionsanlæg, som gør Meliora Bio i stand til at upcycle halm fra lokale landmænd til fødevareingredienser.

Meliora Bio er et dansk bioraffinaderi placeret i Kalundborg, som upcycler halm fra landmænd fra hele Sjælland til henholdsvis bioethanol og præbiotika. Samtidig udvinder de også lignin fra halmen, hvilket er et komplekst organisk materiale i halmens cellestruktur, som Meliora Bio bruger til at producere grøn strøm til den primære produktion.

Bioraffinaderiet sigter mod at have det lavest mulige CO2-aftryk, med minimal brug af energi og vand, samtidig med at de minimerer mængden af deres produktionsaffald. Den cirkulære tilgang øger både produktionens bæredygtighed og gavner lokale landmænd ved at skabe en ny værdifuld indtægtskilde.

Samarbejde, der giver mening

Meliora Bio genåbnede deres eksisterende bioraffinaderi i sommeren 2020, og startede samtidig opførelsen af en ny fabrik i samarbejde med den canadiske ingrediensproducent, Comet Bio. Formålet med etableringen af den nye fabrik er, at den skal omdanne en sidestrøm fra produktionen af bioethanol til op mod 4 millioner kilo præbiotika om året. 

Meliora Bio’s samarbejde med Comet Bio er unikt og betyder, at de kan lave fødevarer af den del af halmen, som ikke kan udnyttes til produktion af bioethanol. Mængden af ethanol, der produceres af halm, er ikke voldsomt stor, og derfor er det vigtigt, at alle sidestrømme kan videreforarbejdes for at undgå mest muligt ressourcespild.

Meliora Bios bestyrelsesformand Christian Ree og adm. direktør Henrik Maimann har blandt andet haft besøg af Jacob Jensen (V) og Kaare Dybvad Bek (S), der her er forsynet med en flaske bioethanol.

Foto: Foto: Sigrid Wilbeck Hansen

En fuld udnyttelse af halmen

Meliora Bio’s forretningsmodel bygger på ideen om, at alle materialestrømme enten udnyttes som produkter eller sidestrømme. Sidestrømme er de rester fra hovedproduktionen, virksomheden tidligere ville have smidt ud, men som nu udnyttes på forskellig vis, således at ressourcespildet i produktionen minimeres mest muligt.

Når Meliora Bio modtager halmen fra de regionale landmænd, sendes det først igennem selve bioraffinaderiet, som omdanner halmen til en helholdsvis grov og fin sirup. Den grove sirup føres videre gennem bioraffinaderiet, hvor den omdannes til bioethanol.

Den fine sirup, som er svær at omdanne til bioethanol, sendes videre til fabrikken, der i samarbejde med Comet Bio er opført ved siden af bioraffinaderiet. Her bliver den renset og efterfølgende omdannet til præbiotika, der er en kostfiber, som bruges som tilsætning i fødevarer for at skabe en sund tarmflora. Det resterende bioaffald, der hverken kan udnyttes til bioethanol eller præbiotika, sendes til Kalundborg Bioenergi. Her brændes den sidste resthalm, hvorved den bliver til fjernvarme for indbyggerne i Kalundborg.

Fremtidig opskalering

Det er planen, at Meliora Bio på sigt skal udvide deres produktion med en fabrik mere, da de vurderer, at der er efterspørgsel efter mere både bioethanol og præbiotika, end hvad den nuværende fabrik har kapacitet til. I relation til opskalering af deres produktion er en udfordring dog at få en tilstrækkelig mængde halm af god nok kvalitet. Netop en god kvalitet af halmen spiller en central rolle, når halmen ikke blot skal omdannes til bioethanol, men også skal bruges til produktionen af fødevareingredienser.

Virksomheden blev etableret af Ørsted i 2009, men har siden 2020 været en del af Karsten Ree Holding.

Læs mere om Meliora Bio

Læs mere om Meliora Bio her

Relateret indhold