Vi rådgiver dig

Næste: Arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer skal fremme cirkularitet i byggebranchen

Næste er en cirkulær design- og byggevirksomhed, der bygger arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer. Visionen er grundlæggende at ændre måden, som bygge- og anlægsbranchen forbruger jordens ressourcer på.

Foto: Næste

Med deres arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer ønsker Næste at understøtte konkrete adfærdsændringer hos brugere, kunder og byggebranchen hen imod en dybere ansvarlighed over for jordens begrænsede ressourcer.

Hvorfor starte med skure?

Når det kommer til en bæredygtig omlægning af bygge- og anlægsbranchen, fremhæver Næste, at det netop er i de mindste bygninger, der er et stort potentiale for at udforske nye cirkulære og bæredygtige byggeprojekter. 

Skure er et godt sted at starte denne udvikling, da der årligt opføres i nærheden af en halv million kvadratmeter skure i Danmark. Derudover er et skur et sekundært byggeri, hvilket gør, at der, bl.a. grundet lempeligere lovgivning end ved primært byggeri, er færre barrierer og risici forbundet med disse projekter. De arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer er dermed et godt sted at starte for at komme i gang med genbrug af byggematerialer i større skala. 

Cirkularitet og genbrug i centrum 

De materialer, som anvendes til konstruktion af Næstes skure, er kvalitetstræ og teglsten fra Danmarks bygningsarv, som ellers ved almindelig praksis ville være gået til forbrænding eller nedknusning. Ved at gøre brug af genbrugstræ og materialer fra nedrivninger og industri, giver Næste ressourcerne nyt liv og sparer samtidig miljøet for fældning af nye træer. Næste udvælger kun materialer, som har høj nok kvalitet til, at materialerne igen kan bruges, når skuret på et senere tidspunkt skal rives ned. 

Ved bygning af et skur fra Næste kan der i dets levetid spares op mod 155 kg CO2/m2/år sammenlignet med nye stålskure samtidig med, at der genbruges ca. 135 kg materialer/m2. Derudover har alle skurene en levetid på 25-30 år og kan fås med både grønne tage, tegltage og forskellige facadebeklædninger alt afhængigt af, hvilke upcyclede terassebrædder eller genbrugsmaterialer kunden ønsker. 

Kort vej fra affald til produkt 

Gennem et tæt samarbejde med affaldsbranchen og de største danske nedrivere sikrer Næste, at der er en så kort vej som muligt fra nedrivning til genbyggeri. Næste designer og bygger sine skure direkte på affaldspladsen, hvor de hos RGS Nordic nær Roskilde har etableret en industriel produktion. Netop ved at have så få led som muligt i værdikæden sikrer Næste, at deres cirkulære og arkitekttegnede skure kan være konkurrencedygtige på markedet. For at kunne dokumentere bæredygtigheden er Næste B-CORP-certificeret og har FSC-certificeret deres produkter, samtidig med at der løbende udarbejdes LCA-beregninger på skurene. 

Foto: Næste

Fra design til montering 

Når en kunde bestiller et skur hos Næste, står Næste for hele procesen fra design til montering. Det vil sige, at Næste designer skuret ud fra kundens behov, står for det optimale materiale valg, indhentningen af byggetilladelser og slutteligt selve monteringen af skuret. Dermed skal kunden ikke bruge tid på at indhente oplysninger og koordinere aftaler, hverken med håndværkere eller entreprenører. 

Udfordringer 

En af de centrale udfordringer ved Næstes cirkulære foretningsmodel er, at der fortsat er tale om et umodent marked på efterspørgselssiden. Næste har indtil nu oplevet, at potentielle kunder fortsat har størst fokus på laveste pris fremfor at indtænke holdbarhed og cirkularitet i deres indkøb af skure. Totaløkonomiske betragtninger kombineret med øget efterspørgsel efter dokumenteret cirkularitet vil derfor være afgørende for den fremtidige udvikling af markedet. 

På udbudssiden af markedet har Næste derimod opnået succes med at opbygge en tilstrækkelig leverancekæde af genbrugsmaterialer til deres nuværende produktion. Dette er sket ved at optimere vejen fra nedrivningsmaterialerne til det færdige produkt gennem samarbejde med både affaldsbranchen og træindustrien.

Efterspørgslen i fremtiden forventes dog at sige i takt med, at potentielle kunder får øget fokus på bæredygtighed og cirkularitet i indkøbsfasen. I den forbindelse forudser Næste, at der kan opstå mangel på genbrugsmaterialer på udbudssiden, da der i dag ikke stilles krav til, at bygninger nedrives på en måde, så deres materialer kan genbruges. For at kunne imødekomme en potentiel fremtidig stigning i efterspørgslen, vil det kræve en omstilling af byggebranchen, som inkluderer et større fokus på selektiv nedrivning, hvor materialer fra bygninger adskilles og sorteres. Dette har til formål at skabe maksimal udnyttelse og recirkulering. 

Et lille tandhjul i en større omstilling 

Næste ser store muligheder for at skalere deres produktion i fremtiden og forventer inden for få år at være i stand til at producere et skur om dagen. Dog er dette ikke deres eneste vision, da de ser sig selv som et lille tandhjul i en større bæredygtig omstilling af byggebranchen. Især udvidelsen af Næstes samarbejde med affaldsbranchen og træindustrien kan være med til at skabe bedre muligheder for, at byggebranchen lettere kan omstille sig i en mere cirkulær retning. Næste håber, at deres opbygning af leverandører og forsygningskæder skaber grundlag for at kunne etablere et større netværk for leverance og udbud af genbrugsmaterialer af høj kvalitet til hele byggebranchen. 

Relateret indhold