Vi rådgiver dig

Novonesis: Fra plastikaffald til ny højkvalitetsplastik

Novonesis opskalerer et enzym, der faciliterer omdannelsen af plastikaffald til helt ny plastik af allerhøjeste kvalitet. Det vil gøre det muligt at producere plast fra vedvarende ressourcer, der erstatter fossile byggesten.

Ifølge en OECD-rapport estimeres det, at den globale brug af plastik vil tredobles fra 2019-niveau frem mod 2060, og at over halvdelen af al plastikaffald vil ende på lossepladser, mens mindre end 20 pct. vil blive genanvendt. EU-Kommissionen har samtidig fremlagt nye regler, der skal øge brugen af genanvendte materialer ved at stille krav om, at emballager allerede i 2030 skal være lavet af 30-35 pct. genanvendt materiale. Der er dog i dag så stor mangel på genanvendt plast, at de danske virksomheder får svært ved at leve op til EU’s nye krav.

Det er denne problemstilling, den danske biosolutionsvirksomhed Novonesis er i fuld gang med at engagere sig i med opskaleringen og produktion af en ny enzymteknologi, udviklet af deres franske partner Carbios. Teknologien skal netop gøre det muligt at genanvende plastaffald fra emballage og tekstiler, der ikke kan genanvendes i dag, samt at udvikle bionedbrydeligt plast ud fra de plastmaterialer, det fortsat ikke vil være muligt at genanvende. 

Sammen er deres ambition at undgå udvinding af fossile brændstoffer til produktion af plastik, og at plast sendes til lossepladser eller forbrænding. Nuværende fokus er primært på PET-baserede plastprodukter.

Enzym skal lave plastikaffald om til ny højkvalitetsplastik

Når PET genanvendes i dag, sker det oftest ved mekanisk genanvendelse. Her bliver plasten renset og findelt for derefter at blive smeltet om til nye produkter. Dette forringer dog kvaliteten af plastikken, hvorfor mulighederne for at bruge det genanvendte materiale er væsentligt mindre end ved brug af jomfruelige plastmaterialer. Derudover er nogle typer plastaffald, f.eks. blandede eller farvede materialer, ikke egnet til mekanisk genanvendelse.

Den nye teknologi gør det muligt, at brugte plastflasker, fødevareemballage og andre plastprodukter af materialet PET kan nedbrydes ved hjælp af enzymer. Her nedbrydes det brugte PET-materiale til dets oprindelige byggesten, hvorefter det kan laves til ny bæredygtig plast af typen rPET (recycled PET) i samme høje kvalitet som plastik lavet af nye, fossilbaserede plastikbyggesten. Enzymteknologi gør det dermed muligt at omdanne plastikaffald til alt fra fleecetrøjer til drikkeflasker af fødevarekvalitet.

Verdens sørste fuldskala fabrik

Novonesis kommer til at producere enzymet, når det franske teknologiselskab Carbios, i partnerskab med plastproducenten Indorama Ventures, frem mod 2025 bygger verdens første fuldskalafabrik til biologisk genanvendelse af plastik.

Anlægget skal efter planen producere 50.000 ton rPET om året, hvilket svarer til 2 mia. plastflasker. Dette skal produceres ved nedbrydelsen af plastmaterialet PET fra bl.a. brugte plastikbakker og fødevareemballage.

Bio-baserede og fuldt hjemmekompostbare emballager

Sammen med deres partner Carbios målretter Novonesis også deres arbejde mod bioplast af typen PLA-plast, der bruges til fremstilling af industrielt komposterbar fødevareemballage. Sammen arbejder de på at udvikle et PLA-nedbrydende enzym, der forbliver inaktivt under produktets brug. Ved bortskaffelse aktiveres enzymet under kompostering og nedbryder plastikken, som derefter fordøjes af mikroorganismerne i en kompostbeholder.

Udviklingen af denne teknologi vil på sigt kunne lette og fremskynde både industriel- og hjemmekompostering af PLA. Denne opfindelse muliggør fremstilling af bio-baserede og fuldt komposterbare yoghurtemballager, salatposer, bakker, landbrugsfilm mv.

Strukturering af forsyningskæden og skalering af teknologien udfordrer

Selvom teknologien er lovende, er der dog flere udfordringer, der skal overkommes for at kunne høste fordelene ved biologisk genanvendelse.

Den første udfordring er at forbedre indsamlingen og sorteringen af plastikaffald for at øge både mængden og kvaliteten af tilgængeligt affald til genanvendelse. Mens dele af verden allerede har effektiv indsamling og sortering af fødevareemballage, er der stadig meget at gøre. Der forbruges i dag 2/3 af al PET til fremstilling af tekstil, så der er et kritisk behov for at organisere og implementere indsamling og sortering af tekstilaffald for at sikre genanvendelse i en langt større skala end i dag. Et samlet krav fra forbrugere og regeringer vil sandsynligvis fremskynde implementeringen af indsamling af tekstil til genanvendelse.

Den anden udfordring er at udbrede teknologien ved at øge kapaciteten gennem lignende anlæg rundt om i verden placeret med god tilgængelighed til PET-affald. Her er Carbios i gang med at licensere sin teknologi til spillere på tværs af kloden, i overensstemmelse med deres forretningsmodel.

Læs mere om Novonesis

Læs mere om Novonesis her

Relateret indhold