Vi rådgiver dig

Dansk Industri: Circularity Gap Report viser, at Danmark kun er 4 procent cirkulær

Ifølge den såkaldte Circularity Gap Report er Danmark kun 4 procent cirkulær. Tallet viser forholdet mellem vores høje forbrug af materialer og mængden af cirkulerede materialer, der indgår i dansk økonomi. Dette tal er lavere end i flere andre europæiske lande. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, skal vi blive bedre til at udnytte vores ressourcer bæredygtigt.

For første gang er der gjort samlet status over dansk cirkularitet, Danmarks ressourceforbrug og de påvirkninger, som forbruget har i form af CO2-udledninger. Det er sket i den såkaldte Circularity Gap Report, som den hollandske konsulentvirksomhed Circle Economy står bag.

Rapporten er blevet til på initiativ af en bred alliance af danske aktører bestående af Industriens Fond, Dansk Industri, IDA, DTU-Miljø, Teknologisk Institut, Dansk Design Center og Lifestyle & Design Cluster. Formålet med rapporten er bl.a. at stille skarpt på, hvad den danske status er for cirkulær økonomi, hvor langt vi er fra at komme i mål med at cirkulere materialer og produkter, samt at få et overblik over, hvor potentialerne for omstilling er størst.

Kun 4 procent cirkulære

Det danske facit på 4 pct. viser forholdet mellem vores forbrug af materialer, som målt pr. indbygger hører til blandt de højeste i verden, og mængden af materialer, der bliver recirkuleret i samfundet. Circle Economy har tidligere gennemført lignende analyser for en række lande, hvor de lande, som er mindst cirkulære, har en score på 2-3 pct., mens lande som Schweiz og Polen ligger på henholdsvis 6,9 og 10,2 pct.. På globalt plan er tallet 7,2 pct.. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, skal vi blive bedre til at udnytte, genbruge og genanvende vores ressourcer bæredygtigt gennem cirkulære forretningsmodeller.

24,5 ton materialer pr. indbygger hvert år

I gennemsnit bruger danskerne 24,5 tons materialer om året. Det er et væsentligt højere forbrug end EU-gennemsnittet, som ligger på 17,8 tons pr. person, og endnu længere fra det anslåede bæredygtige niveau på 8 tons pr. person.

Danmarks store ressourceforbrug giver ikke kun store affaldsmængder i Danmark. Da største delen af vores forbrug af ressourcer stammer fra import, fører det også til store udledninger af CO2 uden for landets grænser, når materialerne skal udvindes og forarbejdes. Det er udledninger, vi også skal tage et ansvar for gennem en cirkulær omstilling af det danske samfund.

Det er særligt vores ressourceforbrug, som presser Danmarks cirkularitets score nedad. Vi skal derfor sikre smartere brug af jordens ressourcer ved at genbruge, genanvende og forlænge produkters levetid gennem helt nye forretnings- og forbrugsmodeller. For at komme i mål med den cirkulære omstilling kræver det en gennemgribende indsats fra både forbrugere, virksomheder og politikere.

Vi skal udnytte virksomhedernes innovative løsninger

Hvis alle i verden havde samme forbrug, som vi har i Danmark, skulle vi bruge flere jordkloder. Men vi har kun én jordklode, og den skal vi passe på.

Der er heldigvis allerede i dag mange virksomheder, der udvikler de nødvendige løsninger inden for alt lige fra genanvendelse af tekstiler, byggeaffald og plast til reparation af elektronik, genbrug af emballager og meget mere. Disse løsninger skal vi udbrede og have ud i stor skala.

Der er brug for rammebetingelser, som understøtter virksomhedernes indsats og skaber de rette incitamenter til at udvikle cirkulære forretningsmodeller og reducere trækket på virgine ressourcer. Derfor peger DI på, at regeringen bør udvikle en national strategi for cirkulær økonomi.

LÆS DET DANSKE RESUME AF RAPPORTEN HER

Læs her

LÆS DEN FULDE RAPPORT HER

Læs her
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold