Vi rådgiver dig

Karens Minde Aksens multifunktionelle skybrudsprojekt har borgeren i centrum

Karens Minde Aksen i Københavns Sydhavn forener klimasikring og byrumsforbedring i en vellykket syntese af funktion, æstetik, bæredygtighed og lokalsamfundets interesser.

Karens Minde Aksen udgør en cirkelbro: En rund svævende sti udformet med et gennemgående hævet sæde i træ, der binder området sammen og sikrer, at man kan komme tørskoet over området ved skybrud.

Foto: Thomas Hjort Vesterbæk

Projektet Karens Minde Aksen er en 600 meters strækning, der er blevet tilpasset, udviklet og realiseret af Schønherr med det formål at håndtere 15.000 m3 skybrudsvand. Udover at fungere som en sikring mod fremtidige oversvømmelser, er projektet et eksempel på integrationen af skybrudshåndtering med udviklingen af byrum og naturområder, og hvor lokalsamfundet har været med helt fra start.

Smuk fornuft

Projektet der udgør både en sti, et vandleje og et rum, er designet efter devisen; at lægge så meget til og trække så lidt fra som muligt. Derfor var ambitionen også, at lede skybrudsvand gennem byen på  en fornuftig måde. Stedet beskrives som et værdifuldt kulturmiljø, og det tager afsæt i dét, der allerede er, for at skabe noget nyt, så det nye ikke bliver fremmed for beboerne i området. Metoden kalder Schønherr ’smuk fornuft’, og de gule teglsten i centrum af byggeriet er  blandt andet inspireret af Sydhavnens mange teglværker.

Projektet er en sjældent vellykket kombination af formgivning, beboerinvolvering og ingeniørmæssige beregninger. Man tvivler ikke på, at det kan leve op til sit skybrudssikrende formål, men når man går i den skønt slyngede flodseng, er det det sidste, man tænker på. Her er bare godt at gå på opdagelse, og hele forløbet er en stor, ny attraktion for bydelen. Berlingske Tidende/ Byens Bedste Byrum 2023

I området skaber de store trækroner og den gule flodseng sammen et rum, hvor træerne fungerer som et naturligt tag over de besøgende. Dette har til formål at sikre de besøgende et trygt, behageligt og sanseligt rum at bevæge sig igennem.

Et projekt med flere bæredygtige lag

For de lokale har det været ønsket at bygge videre på de gode takter i området – og tage udgangspunkt i det bestående. Derfor er størstedelen af områdets store træer bevaret, og dertil er der plantet omkring 70 nye træer.

Karens Minde Aksens gule flodseng fungerer både som sti og vandstyrende element.

Foto: Juan Palma

Udover at fungere som et nyt og grønt byrum bliver Karens Minde Aksen også brugt til transport, opbevaring og rensning af regnvand. Et centralt element i projektet er den gule flodseng, der snor sig mellem eksisterende træer, for at de kan bevares. Flodsengen fungerer både som sti og som et element til at styre vandet. Vandets vej kan ses i flodsengens design, og det ledes gennem anlægget over en risleeng, hvor det renses for tunge partikler. Vandet renses undervejs og ender til sidst i en nyetableret regnvandssø. Den tekniske vandføring bidrager ikke kun til funktionaliteten, men udgør således et æstetisk element og samler bogstaveligtalt området, der tidligere var opdelt.

Dette projekt er et skoleeksempel på, hvordan byggeri kan berige en by, gøre den mere robust over for klimaforandringer og fremme fællesskabet. Dommerkomitéens motivation, Årets Byggeri 2023

Øget biodiversitet i området

Der er ingen bænke eller kunstig belysning i den sydlige ende af parken, da man ikke ønsker at forstyrre dyrelivet. Samtidig er biodiversiteten højnet på grund af risleengen, den nye regnvandssø med en CO2-reducerende effekt, busk- og løgbeplantningerne samt stammerne fra de få fældede træer, der er brugt som dødt ved i anlægget.

Karens Minde Aksen er udført på en måde, så man først og fremmest oplever natur, skønhed og poesi. Her er der skabt et anlæg, der integrerer effektiv regnvandshåndtering med byudvikling og beskyttelse af biodiversiteten. Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

Borgeren i centrum

Karens Minde Aksen er et område i Københavns Sydhavn mellem Vestre Kirkegård og Sydhavnstippen. Sydhavnens borgere har i flere år efterspurgt rekreative områder og haft et generelt ønske om at gøre bydelen mere hyggelig, og derfor er projektet bygget med henblik på at skabe social værdi for lokalområdet. Forud for projektets opførelse, blev der foretaget en grundig borgerinddragelsesproces, der har resulteret i at borgerne føler ejerskab til projektet og fået et betydeligt styrket samlings- og mødested. Borgerne har gjort den tværgående cirkelbro til deres egen danseestrade, et sted hvor de samles, både formelt og uformelt.

I området finder man også både en legeplads og et hundelufteområde, og betingelserne for Børnenes Dyremark, hvor der er hestehold i byen, er også forbedret. Normalt er det ikke helt ligetil at have dyr i byen, men det har haft stor social og følelsesmæssig betydning for børnenes udvikling, at de kan være i nærheden af andre levende væsener.

Alle områder i Karens Minde Aksen er fuldt tilgængelige, og man bliver naturligt ledet gennem parken. Det er muligt både at bevæge sig på langs og på tværs af parken og den gule teglklinkeflod – og der er rigeligt med opholdsmuligheder i området. /Foto: Juan Palma, Schønherr

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Juan Palma, Schønherr

Fakta 

Bygherre

Københavns Kommune og HOFOR

Arkitekt

Schønherr

Rådgiver(e)

Schønherr, WSP, Vida Local

Entreprenør

Ebbe Dalsgaard

Ingeniør

WSP

Byggematerialer

Gule tegl, 70 nyplantede træer, beplantninger og krat (buske og træer i opvækst), risleeng bestående af filtermuld og drængruslag. Derudover beton, større sten og chaussésten.

Placering

600 meters strækning i Københavns Sydhavn omkring Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus, fra Vestre Kirkegård i nord til Tippen i Syd.

Byggeår 

2023

Størrelse (m2)

600 meters strækning / 37.000 m2

 

OM NEW EUROPEAN BAUHAUS INITIATIVET  

Med afsæt i den historiske Bauhaus-tradition har EU lanceret New European Bauhaus. Gennem ændrede arbejdsmetoder, samarbejde på tværs af forskellige fag- og kunstdiscipliner og i stræben efter nye løsninger, fik man dengang etableret det, der blev startskuddet til en ny europæisk bevægelse, som spredte sig over hele Europa. Det er ligeledes afsættet med New European Bauhaus, hvor fokus er på udviklingen og bruge nye materialer, nye samarbejder, og måden vi skaber fremtidens byggede miljøer. Styrende for New European Bauhaus er tre centrale værdier: Inklusion, bæredygtighed og æstetik.

Læs mere om Karens Minde Aksen her:

Schønherr - Karens Minde Aksen Karens Minde Aksen video
Henriette Thuen

Henriette Thuen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0283
  • Mobil +45 4098 4130
  • E-mail htu@di.dk

Relateret indhold