Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - AES

AES træffer afgørelser efter arbejdsskadeloven, når en medarbejder er kommet til skade på deres arbejde.

AES indsamler og vurderer alle relevante informationer, der skal til for at behandle en arbejdsskadesag. AES samarbejder med læger, forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund og advokater om at indsamle oplysninger. Det gør de for at sikre, at deres afgørelser bliver truffet på baggrund af den bedst mulige viden.

AES afgør, om en skade eller sygdom er en arbejdsskade efter de regler, der gælder. Det betyder blandt andet, at der skal være en sammenhæng mellem den skade eller sygdom, medarbejderen har fået, og det arbejde, han eller hun har udført.

Selvom en medarbejder er kommet til skade eller er syg, kan sagen blive afvist. Det betyder ikke, at AES tvivler på, at vedkommende er kommet til skade eller er syg. Men det betyder, at skaden ikke opfylder de krav, der står i arbejdsskadeloven.

Når en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, er det også AES, der afgør, om der er ret til enn erstatning, hvilken form for erstatning der er tale om, og hvor stor erstatningen skal være. Det er arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES, der udbetaler erstatningen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - AES

DI er repræsenteret i AES's bestyrelse.

På siderne om arbejdsskader finder du uddybende rådgivning om arbejdskader.

Artikel opdateret den 17.02.22

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold