Foto: Heidi Juul Petersen
07.05.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Magleblik Skole har ’smed’ på skemaet

Magleblik Skolen og Nordisk Staal har indgået et samarbejde for at udbrede kendskabet til smedefaget – blandt andet ved at oprette en rigtig smedje på skolen og tage eleverne ud på virksomhedsbesøg.

”Vil I gerne være smede, når I bliver store?,” spørger uddannelseskoordinator i Nordisk Staal Jimmy Frederiksen.

”Ja!” råber Martin, Gaith, Nikolai og Emil i kor.  Elias vil hellere være mekaniker, og Frederik vil være anlægsstruktør.

Det er en halvgrå morgen i slutningen af marts i Frederiksværk, og 12 par sikkerhedssko i ministørrelse følger begejstret i halen på Jimmy Frederiksen. Sikkerhedsskoene sidder solidt fast på seks folkeskoleelever fra den lokale folkeskole, Magleblik Skole. De seks elever kommer ud af en flok på otte, der går på skolens smedehold og er på besøg hos Nordisk Staal sammen med tre af underviserne fra skolen.

”Man skal huske at ændre tegningen, hvis man har lavet nogle ændringer i produktet,” forklarer Jimmy Frederiksen til (fra venstre) Gaith, Nikolai og Martin fra Magleblik Skole.

Foto: Heidi Juul Petersen

Byen, der starter med stål

I Frederiksværk er stål og smedefaget en del af byens identitet. Mange har forældre eller bedsteforældre, der kan fortælle historier om, hvordan det var at arbejdet på stålvalseværket tilbage i 90’erne.

Desværre er der i dag mange af de unge, der hverken kender til smedefaget eller stålbranchen.

Derfor har Magleblik Skolen og Nordisk Staal, der er en produktionsvirksomhed inden for stålbranchen, indgået et samarbejde om at udbrede kendskabet til faget og branchen til skolens elever. Et samarbejde, der indtil videre har resulteret i oprettelsen af en vaskeægte smedje på skolen og virksomhedsbesøg på Nordisk Staal.

”Eleverne i smedjen er begyndt at få bestillingsopgaver fra resten af lærerne på Magleblik Skole. Og det kan man egentlig godt forstå, når man ser denne flotte grill, eleverne selv har smedet,” siger Wenche Fogsgaard, der er skoleleder på Magleblik Skole. Hun står her sammen med pædagogen Jesper Rasmussen, der er tilknyttet smedjen.

Foto: Heidi Juul Petersen

Vi må selv gøre noget, hvis vi vil have flere lærlinge

Nordisk Staal har en målsætning om at 10 pct. af alle medarbejderne skal være lærlinge. I øjeblikket har virksomheden fem smedelærlinge og er netop blevet godkendt til også at uddanne svejsere og industriteknikere. Gennemsnitsalderen på Nordisk Staal er 49 år og medarbejderne har i gennemsnit været i virksomheden i 15 år.

”Vi kan godt mærke, at lærlingene ikke hænger på træerne. Og at det er blevet sværere at få faglærte. Vi må selv gøre noget for at skabe en interesse for smedefaget og for vores branche. Og det gør vi blandt andet ved at samarbejde med Magleblik Skolen” siger Jan Sørensen, direktør i Nordisk Staal, og fortsætter:

”Og så har jeg lige hørt, at der er venteliste for at få lov til at komme i skolens smedje, det er da helt fantastisk.”

Direktøren for Nordisk Staal, Jan Sørensen, står her i lærlingecenteret på Nordisk Staal med folkeskoleeleven Martin, der gerne vil være smed.

Foto: Heidi Juul Petersen

En fordel at kende nogle af fagbegreberne

Når elever besøger på Nordisk Staal, bliver de vist rundt i virksomhedens nyanlagte lærlingecenter, hvor de kan se og tale med lærlingene om deres projekter.

”Jeg er overbevist om, at ung til ung-kommunikation virker,” siger Jan Sørensen og fortsætter:

”Det er også en kæmpe fordel, at de har en smedje på skolen. De kender allerede nogle af fagbegreberne og har erfaring med at være i en smedje. Eleverne får derfor meget mere ud af virksomhedsbesøg hos os, da de forstår, hvad de ser.”

Ifølge Jan Sørensen giver det mest mening at invitere elever i 6.-7. klasse, da de endnu ikke har lagt sig fast på en uddannelse efter folkeskolen og samtidig er store nok til at forstå, hvad smedefaget går ud på.

Var det noget med en Star Wars ’TIE Interceptor’-grill? Denne grill er et af mange flotte kunstværker lærlingene på Nordisk Staal har smedet, og som bliver vist frem for folkeskoleeleverne.

Foto: Heidi Juul Petersen

Smedjen anticurler børnene

Smedjen på Magleblik Skole blev oprettet i efteråret 2023. Der er plads til otte elever ad gangen fra 6. – 9. klassetrin, og der er tilknyttet fire undervisere, hvoraf tre har en smedemæssig baggrund.

I smedjen bliver eleverne undervist i dansk, matematik, kemi og fysik.

”Vi håber, at vi med samarbejdet med Nordisk Staal kan præsentere eleverne for flere dele af erhvervslivet, så de kan træffe et uddannelsesvalg på baggrund af erfaringer fremfor blot at tænke gymnasiet, som den eneste mulighed,”  siger skoleleder Wenche Fogsgaard og fortsætter:

”Men vi tænker også samarbejdet med Nordisk Staal som et dannelsesprojekt, hvor de lærer at gå på arbejde. Smedjen er sådan lidt ’anticurling’, hvor eleverne lærer at begå sig på en arbejdsplads. De skal møde til tiden, de kan ikke sige nej til en opgave og de lærer at yde noget samt indgå i et fællesskab med fælles regler, for det er sådan en arbejdsplads fungerer.”

Ifølge Wenche Fogsgaard skræmmer den kontante behandling ikke eleverne væk fra smedjen. Eleverne vil gerne have endnu flere timer i smedjen, og der er lang venteliste for at komme på smedeholdet.

”I smedjen løser folkeskoleeleverne matematikopgaver, som faktisk hører hjemme i gymnasiet, men fordi de kan se en mening med matematikken, så afskrækker det dem ikke,” siger Wenche Fogsgaard, skoleleder på Magleblik Skole.

Foto: Heidi Juul Petersen

Relateret indhold