Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Supplerende uddannelsesbevis

Her kan du  se  betingelserne for et supplerende uddannelsesbevis og finde de forskellige ansøgningsskemaer.

Hvis en af dine medarbejdere ansat under Industriens Overenskomst ønsker at søge om supplerende uddannelsesbevis, skal du kontakte DI. Nederst på siden finder du link til det ansøgningsskema, som skal udfyldes. Der er forskellige skemaer for de forskellige uddannelser, der er aftalt supplerende uddannelsesbevis for.

De fem uddannelser/specialer, hvor supplerende uddannelsesbevis er muligt:

 • automatiktekniker
 • datatekniker
 • it-supporter
 • køletekniker
 • smed (rustfast)

Et supplerende uddannelsesbevis forudsætter bl.a., at ansøgeren har en relevant erhvervsuddannelse inden for metalområdet. Følgede tre betingelser skal være opfyldt:

 1.  Svendebrev som angivet på ansøgningsskema
 2.  Beskæftigelse med relevante opgaver inden for området (f.eks. automatik) i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge inden for det pågældende område/speciale (f.eks. automatiktekniker). Beskæftigelsesperioden skal have været på mindst 1år og 6 måneder eksklusiv den uddannelsestid, der er brugt til at gennemføre de anførte kurser og
 3. Gennemførte kurser under Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) med tilfredsstillende resultat. Oversigt over de krævede kurser inden for det pågældende speciale fremgår af ansøgningsskemaet.  

Medarbejdere ansat under Industriens Overenskomst kan opnå supplerende uddannelsesbevis, hvis arbejdsgiveren og de faglærte medarbejdere på virksomheden anbefaler det. Det er ligeledes et krav, at ansøgerens tillidsrepræsentant skal være orienteret herom. 

Dokumentation for opfyldelsen af de tre betingelser (kopi af svendebrev, kursusbeviser etc.) indsendes sammen med ansøgningsskemaet til den respektive organisation, Dansk Metal eller DI. 

Ansøgningsskema supplerende uddannelsesbevis

Her finder du det skema, som skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om supplerende uddannelsesbevis.

Datatekniker IT-supporter Køletekniker Automatiktekniker Smed-rustfast

Artikel opdateret den 12.06.23

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3893
 • Mobil +45 2949 4658
 • E-mail biw@di.dk

Relateret indhold