07.05.24

Opdateret med særlige ændringer

Vi har opdateret afsnittet om bidrags- og refusionssatser.

Læs mere om stigning i refusionssatser på Industriens barselsfond på Ændring i bidrags- og refusionssatsen for Industriens Barselsfond - DI (danskindustri.dk)

Læs mere

Barselsfond

Alle danske virksomheder skal indbetale til en barselsfond. De skal indbetale bidrag til fonden for samtlige af deres medarbejdere. Til gengæld for dette bidrag, kan de få refunderet udgifter til løn i medarbejderens barsels- og orlovsperioder.

Bidrag for overenskomstdækkede medarbejdere

Medarbejdere, der er omfattet af en af DI’s overenskomster er som det helt klare udgangspunkt obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond. Virksomheder med byggeriets overenskomster er dog omfattet af DA Barsel.

Bidrag for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst kan DI’s medlemsvirksomheder frit vælge, om deres medarbejdere skal være tilknyttet Industriens Barselsfond, Barsel.dk eller DA Barsel. Sidstnævnte kan dog kun vælges af virksomheder omfattet af byggeriets overenskomster.

Virksomheder, der er erhvervsmedlemmer hos DI, kan også selv vælge, hvilken barselsfond deres medarbejdere skal tilmeldes.

Virksomheder, der er erhvervsmedlemmer (basis) hos DI, kan dog ikke bruge Industriens Barselsfond.

Bidrags- og refusionssatser

I skal betale til den fond, som jeres medarbejdere er omfattet af.

Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af den totale lønsum og er pr. 1. april 2022 0,29 pct. Bidraget hæves til 0,33 pct. pr. 1. juli 2024.

Det aktuelle bidrag til Barsel.dk findes på Virk

Bidraget til DA Barsel afhænger af antallet og typen af medarbejdere og kan findes på DA Barsel

De forskellige barselsfonde refunderer forskellige løndele. Derfor afhænger refusionen af, hvilke medarbejdertyper virksomheden har, og hvilken barselsfond de dermed er omfattet.

Industriens Barselsfond refunderer maksimalt 235 kr. pr. time. Pr. 1. juli 2024 hæves den maksimale refusionssats til 243 kr. pr. time. Barselsdagpengesatsen fratrækkes.

Barsel.dk refunderer maksimalt 225,27 kr. pr. time. Barselsdagpengesatsen fratrækkes.

DA Barsel refunderer maksimalt 227,55 kr. pr. time. Barselsdagpengesatsen fratrækkes.

Vær opmærksom på, at virksomheder ikke kan få refusion fra Industriens Barselsfond for medarbejdere, der har mindre end 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Anciennitetskravet er dog kun 6 måneder for virksomheder omfattet af byggeriets overenskomster.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med barselsfond

Få svar på, hvilken barselsfond virksomheden skal indbetale til, hvad barselsfonden refunderer, om der er et maksimum for refusionen fra barselsfonden, hvem der er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond, henholdsvis DA Barsel, om virksomheden kan være tilknyttet flere barselsfonde, hvad virksomheden skal indbetale til barselsfonden, hvornår virksomheden skal indberette og indbetale til barselsfonden – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 07.05.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.