Barselsfond

Alle danske virksomheder skal indbetale til en barselsfond. De skal indbetale bidrag til fonden for samtlige af deres medarbejdere. Til gengæld for dette bidrag, kan de få refunderet udgifter til løn i medarbejderens barsels- og orlovsperioder.

Bidrag for overenskomstdækkede medarbejdere

Medarbejdere, der er omfattet af en af DI’s overenskomster er som det helt klare udgangspunkt obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond.

Byggeri-virksomheden er dog omfattet af DA-Barsel.

Bidrag for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst kan DI’s medlemsvirksomheder frit vælge, om deres medarbejdere skal være tilknyttet Industriens Barselsfond eller barsel.dk.

Virksomheder, der er erhvervsmedlemmer hos DI, kan også selv vælge, hvilken barselsfond deres medarbejdere skal tilmeldes.

Virksomheder, der er erhvervsmedlemmer (basis) hos DI, kan dog ikke bruge Industriens Barselsfond.

Bidrags- og refusionssatser

I skal betale til den fond, som jeres medarbejdere er omfattet af.

Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af den totale lønsum og er pr. 1. april 2022 0,29 pct.

Bidraget til Barsel.dk er fra 1. januar 2023 337,50 kr. pr. kvartal for en fuldtidsansat, som er månedslønnet.

De forskellige barselsfonde refunderer forskellige løndele. Derfor afhænger refusionen af, hvilke medarbejdertyper virksomheden har, og hvilken barselsfond de dermed er omfattet.

Industriens Barselsfond refunderer maksimalt 235 kr. pr. time. Refusionen blev ændret med virkning fra 1. juni 2022.

Barsel.dk refunderer maksimalt 209,16 kr. pr. time (2023-sats).

Vær opmærksom på, at virksomheder ikke kan få refusion fra Industriens Barselsfond for medarbejdere, der har mindre end 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med barselsfond

Få svar på, hvilken barselsfond virksomheden skal indbetale til, hvad barselsfonden refunderer, om der er et maksimum for refusionen fra barselsfonden, hvem der er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond, om virksomheden kan være tilknyttet flere barselsfonde, hvad virksomheden skal indbetale til barselsfonden – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 21.04.23

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.