Betaling ved graviditet og barsel

Den 2. august 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Den nye barselslov medfører blandt andet en øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder (lønmodtagere), og en kortere barselsorlovsperiode. De nye regler gælder for medarbejdere til et barn, der er født eller modtaget 2. august 2022 eller senere.

Medarbejdere, der holder orlov i forbindelse med graviditet og barsel, har i visse perioder ret til barselsdagpenge. Alt efter om medarbejderen er funktionær eller overenskomstdækket, har de ret til perioder med halv eller fuld løn.

Barselsdagpenge

Alt efter om medarbejderen er mor eller far/medmor, har medarbejderen ret til barselsdagpenge i følgende perioder :

 • 4 ugers graviditetsorlov til mor før fødslen (4 eller 1 uges orlov til adoptanter afhængigt af, om barnet modtages i udlandet eller i Danmark)
 • 10 ugers barselsorlov til mor efter fødslen
 • 2 ugers fædreorlov til far/medmor efter fødslen
 • 14 ugers forældreorlov til mor efter fødsel
 • 22 ugers forældreorlov til far efter fødsel

Efter den 2. august 2022 er der sket en total ligedeling af barselsdagpengene, hvilket betyder, at mor og far/medmor har 24 ugers barselsdagpenge hver efter fødslen.

Der er dog mulighed for at overføre dele af orloven med barselsdagpenge til den anden forælder.

Ret til løn under barsel og graviditet

Medarbejderens ret til løn under barsel afhænger af, om vedkommende er funktionær eller timelønnet.

Funktionærer

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter. 

Dette fremgår af funktionærloven.

Funktionærer omfattet af overenskomst

Funktionærer, der er omfattet af en overenskomst, kan herudover have ret til fuld løn i hele eller dele af orloven. Perioden afhænger af den enkelte overenskomst. Det er ofte et krav, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt.

Medarbejdere omfattet af overenskomst

De fleste overenskomster på DI’s område giver for børn født frem til den 1. juli 2023 ret til:

 • Fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel til 10 uger efter
 • 2 ugers fuld løn under fædreorlov
 • Fuld løn i 20 uger af forældreorloven. De 20 uger skal holdes, inden barnet er 1 år gammel. Den forælder, der har haft barselsorlov har ret til 9 ugers orlov og den anden forælder har ret til 8 uger. De sidste 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Forældrene kan også vælge at dele de 3 uger imellem sig.

For børn født 1. juli 2023 gælder følgende:

 • Fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel til 10 uger efter.
 • Fuld løn under 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen til far/medmor.
 • Fuld løn i 24 ugers orlov herudover. De 24 uger skal holdes, inden barnet er 1 år gammelt. Mor har ret til 9 ugers orlov og far/medmor har ret til 10 uger. De sidste 5 uger ydes enten til den ene eller anden forælder eller deles mellem dem.

Det er en forudsætning for at få løn under barsel, at virksomheden er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

Skabeloner

Barselspolitik

Hent

Publikationer

Oversigt over betaling ved graviditet og barsel for medarbejdere på overenskomst

Hent

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent
For medlemmer

I dybden med betaling ved graviditet og barsel

Få svar på, hvor mange uger medarbejderen har ret til barselsdagpenge efter de nuværende regler og efter de nye barselsregler, der vil gælde for medarbejdere til et barn, der er født eller modtaget 2. august 2022 eller senere.

Artikel opdateret den 02.05.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.