Røgfri arbejdstid kan bidrage til både at forebygge rygestart, fremme rygestop og beskytte medarbejdere mod tobaksrøg.

Foto: GetyImages
23.02.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Få røgfri arbejdstid i tre trin

Flere private virksomheder er begyndt at indføre røgfri arbejdstid for deres medarbejdere. Det skaber et sundere arbejdsmiljø for de ansatte. Læs virksomhedernes erfaringer med røgfri arbejdstid her.

Flere og flere private virksomheder vælger på eget initiativ at indføre røgfri arbejdstid for deres medarbejdere og har gode erfaringer hermed. Virksomhedslederne ønsker at skabe et sundere arbejdsmiljø for deres ansatte og bidrage til, at unge og nye medarbejdere ikke lærer at ryge på arbejdspladsen for at være en del af fællesskabet. 

Flere private virksomheder viser interesse for at indføre røgfri arbejdstid. Blandt danskerne er der stor opbakning til røgfri arbejdstid, og halvdelen af ansatte på private arbejdspladser synes ”meget godt” eller ”godt” om røgfri arbejdstid, mens kun 21 pct. ikke synes om røgfri arbejdstid. Det viser en undersøgelse om danskeres holdning til røgfri miljøer af Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og Hjerteforeningen. 

Læs også: Danskernes holdning til røgfri miljøer (2021) (cancer.dk) 

Rygning er den forebyggelige enkeltstående faktor, der betyder mest for sygdom og død i Danmark. Hvert år dør tæt på 16.000 danskere af rygning. Rygning bidrager betydeligt til både sygefravær og produktionstab. 

Læs også: Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer (2022) (sst.dk)  

Som virksomhed kan I bidrage til at vende udviklingen ved at indføre røgfri arbejdstid. Røgfri arbejdstid kan bidrage til både at forebygge rygestart, fremme rygestop og beskytte medarbejdere mod tobaksrøg.

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejdere og ledere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken på eller uden for matriklen. 

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter. 

Gode erfaringer med røgfri arbejdstid

Virksomheder har gode erfaringer med røgfri arbejdstid, og de fortæller, at tiltaget har haft en positiv effekt. 

-Vi ønsker som virksomhed at tage ansvar for medarbejdernes sundhed og indførte røgfri arbejdstid for at skabe et sundere arbejdsmiljø og en kultur, hvor unge medarbejdere ikke lærer at ryge på arbejdspladsen for at være en del af fællesskabet med deres kolleger, fortæller Holger Ross Lauritsen, direktør hos VM Tarm, og fortsætter: 

-Overordnet har røgfri arbejdstid haft en meget positiv effekt. 

Virksomhedsledere kan forud for beslutningen om røgfri arbejdstid frygte, at tiltaget vil skabe modstand blandt ansatte, men erfaringerne fra flere private virksomheder med røgfri arbejdstid viser, at modstanden til tiltaget er langt mindre end frygtet. En HR-chef fortæller: 

-Overordnet set har der været meget lidt støj og ballade omkring det. Meget mindre modstand end vi havde frygtet! Medarbejderne vænnede sig hurtigt til, at det er sådan, det er, siger Hans Erik Lindkvist, Vice President HR hos PostNord, og fortsætter: 

-Alle de bekymringer man gør sig om det; bliver det nu taget ilde op, og har det konsekvenser for, om folk vil være ansat? I vores situation har de forskellige bekymringer vist sig at være ubegrundede. 

Erfaringer viser også, at når røgfri arbejdstid skal indføres, er det vigtigt at støtte ansatte, der ryger, i at håndtere en røgfri arbejdsdag og tilbyde hjælp til rygestop til dem, der gerne vil stoppe med at ryge. 

Læs  PostNords erfaringer med røgfri arbejdstid eller bliv inspireret af indførslen af røgfri arbejdstid hos produktionsvirksomheden VM Tarm.

Tre trin til at indføre røgfri arbejdstid 

Trin 1: Beslutning

Drøft og træf beslutningen om røgfri arbejdstid i ledelsen. Det er vigtigt at drøfte, hvorfor I indfører røgfri arbejdstid, så det kan kommunikeres tydeligt til alle ansatte. Beslut også hvornår røgfri arbejdstid skal træde i kraft og formulér en røgfri politik. 

Argumenter for at indføre røgfri arbejdstid kan f.eks. være: 

  • Sundere arbejdsmiljø 
  • For at forebygge rygestart for nye og unge medarbejdere 
  • Støtte medarbejdere der gerne vil stoppe med at ryge 
  • Lige pausevilkår og et styrket fællesskab på arbejdspladsen 
  • Styrke virksomhedens image ved at tage stilling og ansvar for medarbejdernes sundhed
Trin 2: Forberedelse  

Fortæl de ansatte om indførslen af røgfri arbejdstid både mundtlig f.eks. på et afdelingsmøde og skriftligt. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at det meldes ud til alle ansatte tre til seks måneder, før det træder i kraft. Lyt også til de ansattes reaktioner og svar på eventuelle spørgsmål om røgfri arbejdstid. 

Støt ansatte, der ryger i at håndtere en røgfri arbejdsdag og tilbyd hjælp til rygestop, hvis det ønskes. Der er forskellige muligheder for hjælp til rygestop:  

  • Mange kommuner tilbyder hjælp til rygestop 
  • Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning 
  • Appen e-kvit kan bruges af alle, der ønsker at blive røg- og nikotinfri 
  • Sundhedsstyrelsen har lavet en rygestopguide
Trin 3: Indførsel

Synliggør røgfri arbejdstid f.eks. ved skiltning, i stillingsopslag til nye medarbejdere m.m., så reglerne er tydelige for alle. På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan I finde inspiration til plakater, skilte m.m. 

Fortsæt også efterfølgende med at støtte de ansatte og tilbyd hjælp til rygestop til dem, der ønsker det.

 

Få rådgivning og sparring til at indføre røgfri arbejdstid 

Kræftens Bekæmpelse tilbyder rådgivning og sparring til arbejdspladser, der ønsker at indføre røgfri arbejdstid. Det gælder f.eks. hjælp til formulering af en røgfri politik, kommunikation til ansatte og sparring om, hvordan I kan gribe processen an.  

Ønsker I at høre mere, kan I kontakte Kræftens Bekæmpelse på rogfriarbejdstid@cancer.dk

Find hjælp til røgfri arbejdstid

Kræftens bekæmpelse har udarbejdet en række materialer, som kan få jer godt i gang med røgfri arbejdstid.

Skabelon til røgfri politik FAQ om røgfri arbejdstid Inspirationskatalog om røgfri arbejdstid Læs mere om røgfri arbejdstid

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.