03.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Kan man uddanne sig ind i en bestyrelse?

Det skorter ikke på kurser, seminarer og uddannelsesforløb, der skal styrke kompetencerne blandt nutidens og fremtidens bestyrelsesmedlemmer. Erfaring og branchekendskab er dog stadig mindst lige så væsentlige parametre, hvis man vil sammensætte den stærkest mulige bestyrelse, lyder det fra eksperterne.

Det skabte overskrifter, da den forhenværende Venstre-næstformand Kristian Jensen i efteråret annoncerede, at han skulle tilbage på skolebænken for at uddanne sig i bestyrelsesarbejde. Men faktisk vrimler det i disse år med kurser og efteruddannelse inden for bestyrelsesvirksomhed.

"Der er mange udbydere af bestyrelsesuddannelser både i Danmark og i udlandet. Det kan være godt at få værktøjskassen fyldt op med passende mellemrum," siger managing partner Søren Brandi, fra rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi.

"Det er altid en god idé at opsøge friske perspektiver, nye metoder og best practice. Det kan gøres på danske og internationale bestyrelsesuddannelser, hvor man kan få nye impulser og nye ideer til, hvordan bestyrelsesarbejdet kan udvikles," forklarer han.

Ifølge lektor Henrik B. Sørensen fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet kan et kursus eller en uddannelse give indblik i de værktøjer, der ligger bag de nødvendige kompetencer inden for bestyrelsesarbejde. Han fremhæver, at et bestyrelsesmedlem skal vide noget om regnskab, strategi, organisation og desuden gerne skal have kendskab til branchen og dens kunder, leverandører og konkurrenter. "Desuden vil mellem menneskelig forståelse være godt, ligesom en vis juridisk forståelse også er godt," påpeger Henrik B. Sørensen.

Han mener, at efteruddannelse giver mulighed for at se det, man i forvejen kan, i et andet perspektiv.

"Uddannelse giver andre vinkler og et andet netværk end det, man har i forvejen. Uddannelse er også ens erhvervsmæssige dannelse og gør, at man kan snakke med på et højt niveau," siger lektoren.

Et skræddersyet forløb

Dansk Industri er blandt de mange udbydere af bestyrelseskurser og -uddannelser herhjemme. Chefkonsulent Jan Vinther skitserer, at organisationens bestyrelseskursus giver deltagerne indsigt, viden og praktisk erfaring i bestyrelsesarbejdet. 
  

Erfaring er nødvendig og giver et beredskab for at handle, men med udgangspunkt i fortiden. På Dansk Industris bestyrelsesuddannelse får man sat sin erfaring i relation til indsigt i fremtidens udfordringer Jan Vinther, DI

Ifølge Jan Vinther er uddannelse eller inspiration en nødvendighed for at udvikle sig. 

"Erfaring er nødvendig og giver et beredskab for at handle, men med udgangspunkt i fortiden. På Dansk Industris bestyrelsesuddannelse får man sat sin erfaring i relation til indsigt i fremtidens udfordringer," siger han.

Også virksomheden Birn+Partners har skræddersyet et forløb, der klæder deltagerne på til at sidde i en bestyrelse. Senior adviser Niels Holger Poulsen,  hos Birn+Partners, mener, at hvis man gør et godt forarbejde og finder frem til en god bestyrelsesuddannelse, så kan det styrke ens forudsætninger for at komme i betragtning til at lave bestyrelsesarbejde. 

"En slags kørekort til bestyrelsesarbejde," som han beskriver det.

"Selvom man måske ikke ønsker at indtræde i en bestyrelse, men sidder med et ansvar for den daglige ledelse af en virksomhed, kan man gennem en god bestyrelsesuddannelse opnå en bedre indsigt i samarbejde og samspil med bestyrelsen. Og måske blive mere afklaret om sine krav og forventninger til sin bestyrelse," forklarer Niels Holger Poulsen.

Der er ikke noget som erfaring

I samme ombæring advarer han imidlertid om, at det kan være en ulempe for kursisterne, hvis de tror, at de med en gennemført bestyrelsesuddannelse er blevet fuldbefarne bestyrelsesmedlemmer.

Den holdning finder man også hos Søren Brandi fra Hildebrandt & Brandi.

"At tro, en bestyrelsesuddannelse automatisk er vejen frem til bestyrelsesposter, er forkert. Der er dog visse brancher, særligt de kraftigt regulerede, hvor bestyrelsesuddannelse er et krav. Men man kan ikke uddanne sig til at blive et godt bestyrelsesmedlem," konstaterer han.

Ifølge Søren Brandi har de bedste bestyrelsesmedlemmer ofte lært det som en form for sidemandsoplæring. 

"Derfor er det meget vigtigt, at den første bestyrelsespost, man siger ja til, kan bruges til lære mere. Der er ikke noget, som kan slå erfaring – heller ikke i bestyrelsesarbejdet," siger han.

Henrik B. Sørensen fra Aarhus Universitet supplerer, at det vigtigste er at have en passende vægt af teori og praktisk erfaring, når man vil styrke sine kompetencer som bestyrelsesmedlem. 

"Hvis man kun kan den ene ting, er man handicappet. For lidt teori gør, at man ikke har de nødvendige værktøjer, og for lidt praktisk erfaring er udtryk en manglende forståelse for, hvordan ting fungerer. Ikke alle ting i praksis fungerer som i teorierne, men teorierne er uundværlige, fordi de giver én indsigt og udsyn," forklarer han.

Digitaliseringen stiller øgede krav

En af grundene til, at antallet af bestyrelseskurser og -uddannelse er vokset i de senere år, skyldes i særdeleshed digitaliseringen og fremkomsten af stadigt flere nye teknologier. Det stiller krav til nutidens og fremtidens bestyrelsesmedlemmer – ikke så meget i forhold til deres egne digitale kompetencer, men i den dybe forståelse af digitale forretningsmodeller og deres muligheder og trusler. Det mener Søren Brandi.

"Det er en markant forskel, at kravene er blevet mere udtalte, og man måles direkte på sin præstation som bestyrelsesmedlem. For 10 år siden var individuel evaluering stort set ikkeeksisterende. I dag er det normen mange steder," pointerer han.

Foruden digitaliseringen har også den voksende bæredygtighedsdagsorden også skabt behov for opgradering af viden i bestyrelsen. Så man kan træffe de rigtige beslutninger, tilføjer Jan Vinther fra Dansk Industri.

"Det stiller krav til bestyrelsen om konstant at opdatere sig. Enten gennem løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer eller gennem uddannelse og videndeling på kurser, seminarer og den slags. Det er der for så vidt intet nyt i," siger han og fortsætter:
  

Det nye, der rammer bestyrelsen, er hastigheden, hvormed forandringerne indtræffer, og de medfølgende konsekvenser. Hvis ikke en bestyrelse har den nødvendige viden til at træffe de beslutninger, der drager fordel af disse forandringer, eller som minimum imødegår disse, så vil man mærke konsekvenserne Jan Vinther, DI

Er du ’forundringsparat’?

Et ofte brugt udtryk – også når det gælder bestyrelsesmedlemmer – er, at man skal være forandringsparat. Men ifølge Niels Holger Poulsen fra Birn+Partners skal bestyrelsesmedlemmer først og fremmest være det, han kalder "forundringsparate".

"Det er vigtigere end blot at være forandringsparat," understreger han.

"Jeg hører ikke til dem, der siger, at vi lever i særligt foranderlige tider, men det er et grundvilkår for virksomhedsledelse, at der hele tiden opstår nye muligheder og risici, som virksomheden skal forholde sig til. Og her spiller bestyrelsen en vigtig rolle som sparringspartner," siger Niels Holger Poulsen.

Han uddyber, at en kompetent bestyrelse skal kunne navigere i de supertrends, der præger forretningsverdenen. Heriblandt eksempelvis udviklingen i demografi og velstand, bioteknologi, kunstig intelligens, big data, cybersikkerhed, robotteknologi, nye livsstile, iværksætteri samt ændrede arbejds- og samarbejdsformer. 

"Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan have styr på alt dette, men det er vigtigt at kende til de betydningsfulde trends og deres konsekvenser for virksomheden. I vores bestyrelsesuddannelse kommer vi blandt andet ind på supertrends og giver en indsigt i, hvordan man som bestyrelsesmedlem kan følge med i de vigtigste. Og så har vi valgt at give en lektion i cybersikkerhed, som er en noget undervurderet trussel mod mange især mindre og mellemstore virksomheder," forklarer Niels Holger Poulsen.

Fra sit kontor på Aarhus Universitet opridser lektor Henrik B. Sørensen, hvad han mener, er den vigtigste erkendelse for bestyrelsesmedlemmerne i dag.

"At de har en grundlæggende forståelse for, at alt er i opbrud, og at de i paradoksernes paradis både kan understøtte drift og udvikling," slutter han.

  

Kursus

På kurset Bestyrelsesarbejde i praksis lærer du at tackle mange af de situationer, som du vil opleve i dit bestyrelsesarbejde. 

Læs mere og tilmeld dig her.

Du er også velkommen til at kontakte chefkonsulent Jan Vinther på javi@di.dk / 33773845

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.