Foto: Colourbox
14.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Akkordaftale var kun bekræftelse af 4-dages uge

En faglig voldgift har afgjort, at to tømrersvende, der arbejdede på et sommerhusprojekt, havde ret til løn. Virksomheden havde fratrukket et beløb for et underskud på en akkord, som svendene nægtede at have indgået.

Tømrersvendene blev ansat i efteråret 2021 og sat til arbejde på et sommerhusprojekt. De hævdede, at de arbejdede på timeløn, mens virksomheden mente, at de arbejdede på akkord. Virksomheden støttede sig til en akkordaftale, som svendene havde underskrevet, men som de mente, kun var en bekræftelse på, at de havde aftalt 4-dages uge.

Trukket i løn for underskud på akkord

Virksomheden mente, at akkorden blev arbejdet i underskud og fratrak det beregnede underskud i lønnen for perioden 16. november - 15. december 2021. Virksomheden betalte heller ikke løn for tiden derefter og indtil svendenes fratræden 7. januar 2022.

Svendene klagede til forbundet, som indbragte sagen for en faglig voldgiftsret. Her blev der afgivet forklaring af svendene selv, en tillidsrepræsentant og to ledere fra virksomheden.

Akkordaftalen underkendt

Dommeren fandt, at svendene havde godtgjort, at de arbejdede på timeløn og ikke på akkord. Han lagde vægt på, at selv om dokumentet var betegnet som en akkordaftale, var svendenes forklaringer sammenhængende og troværdige om, at deres underskrifter alene bekræftede en aftale om 4-dages arbejdsuge. Derfor blev akkordaftalen underkendt.

Svendene fik derfor medhold i deres krav om løn for hele perioden fra 16. november 2021 til 7. januar 2022 samt renter og sagsomkostninger. Dommeren afviste virksomhedens krav om modregning for det påståede underskud på akkorden.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af kendelse i faglig voldgift af 23. oktober 2023 i de forenede sager 2022-956 og 2023-52.

DI's råd

Sagen viser, at det er vigtigt for virksomheder at have klare og skriftlige aftaler om løn- og arbejdsvilkår, når de ansætter medarbejdere. Det er også vigtigt at være opmærksom på risikoen for konflikt og faglig voldgift, hvis virksomheder forsøger at fratrække beløb fra medarbejdernes løn uden gyldig grund.

Kontakt DI for rådgivning, hvis I mener, at I har grund til at trække medarbejdere i løn.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.