Foto: Colourbox
09.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

1 million i godtgørelse for usaglig opsigelse i Me Too-sag

En faglig voldgift har afgjort, at det var usagligt at opsige en medarbejder, som var involveret i en Me Too-sag, der lå flere år tilbage, og som handlede om krænkende adfærd af flere medlemmer i et pigekor. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på omkring 1 mio. kr.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Sagen begyndte, da en advokatundersøgelse afslørede, at flere medlemmer i et pigekort havde oplevet seksuel chikane flere år tilbage i tid fra flere mandlige ledere, herunder den tidligere chefdirigent i pigekoret.

En af de involverede medarbejdere, som havde været ansat siden 1997, blev opsagt i november 2021. Medarbejderen havde blandt andet håndteret en klage fra en pige i pigekoret i 2006, som angik seksuel chikane fra chefdirigentens side.

Medarbejderen indkaldte chefdirigenten, pigen og en anden pige fra pigekoret som bisidder. Mødet og det efterfølgende forløb mundede ud i, at pigen trak sine anklagepunkter tilbage i en skrivelse, som medarbejderen havde skrevet på pigens vegne.

Opsagt på grund af manglende tillid

Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen med manglende tillid til medarbejderen.

For det første mente virksomheden ikke, at medarbejderen havde håndteret klagen fra pigen på korrekt vis.

For det andet var det virksomhedens opfattelse, at medarbejderen havde afgivet forkerte oplysninger i forbindelse med advokatundersøgelsen. Medarbejderen havde oplyst, at han ikke kunne huske nogen episoder eller klager, der omhandlede seksuel chikane. Efter han var blevet gjort opmærksom på klagen fra pigen, huskede han sagen og afgav forklaring herom til advokatundersøgelsen.

For det tredje havde medarbejderen efter den påtænkte opsigelse skrevet en e-mail til flere af sine kolleger, hvori han, ifølge arbejdsgiveren, brugte en tone, der var medvirkende til, at virksomheden ikke længere kunne have tillid til ham. Af e-mailen fremgik det blandt andet, at medarbejderen mente, at begrundelsen for opsigelsen var tynd, og at han var blevet gjort til syndebuk på baggrund af advokatundersøgelsen og pressedækningen af Me Too-sagen.

Usaglig opsigelse

Medarbejderen anlagde sag mod arbejdsgiveren for usaglig opsigelse og fik medhold. Dommeren udtalte, at et ansættelsesretligt ansvar principielt ikke forældes, men er der gået længere tid siden misligholdelsen, kan det betyde, at medarbejderen ikke kan drages til ansvar, eller at der fastsættes en mildere sanktion.

Dommeren anså ikke medarbejderens håndtering af sagen om pigen for hensigtsmæssig, men mente ikke, at håndteringen kunne danne grundlag for en opsigelse. Dommeren fandt heller ikke, at der var grundlag for at fastslå, at medarbejderen bevidst havde givet forkerte oplysninger under advokatundersøgelsen, og at dette forhold derfor ikke kunne indgå som en del af et sagligt opsigelsesgrundlag. Dommeren udtalte endvidere, at medarbejderen havde ret til at ytre sig om sit syn på sagen, og at indholdet af e-mailen heller ikke kunne indgå som en del af sagligt opsigelsesgrundlag.

Dommeren konkluderede, at opsigelsen var usaglig og tilkendte medarbejderen en godtgørelse på omkring 1 mio. kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts afgørelse af 2. oktober 2023 i sag nr. FV2022.1009.

DI's råd

Virksomheden har ansvar for at sikre en chikanefri arbejdsplads. Derfor er det først og fremmest et godt forebyggende tiltag, at I udarbejder en klar personalepolitik, så jeres medarbejdere ikke er i tvivl om, hvordan virksomheden vil håndtere sager om sexchikane og seksuelle krænkelser.

I sammenhæng med en personalepolitik om sexchikane er det en fordel at oplyse og instruere medarbejderne i, hvilken adfærd der er uacceptabel på arbejdspladsen. Det kan I for eksempel gøre gennem kurser og vejledning, eventuelt med hjælp fra medarbejderrepræsentanterne og ved træning af ledelsen.

Herudover er det vigtigt, at I konsekvent følger de faste procedurer for samtaler og eventuelle sanktioner, når der er indikationer på sexchikane.

Læs mere om: Sexchikane på arbejdspladsen - Rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Ny lov om seksuel chikane - DI (danskindustri.dk)

Læs også: DI: God trepartsaftale om seksuel chikane - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Personalepolitik om seksuel chikane på arbejdspladsen

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.