Foto: Colourbox
27.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny lov om seksuel chikane

Folketinget vedtog 23. marts 2023 en lov, som skal styrke indsatsen mod seksuel chikane på arbejdspladser. De nye regler træder i kraft 1. april.

Den nye lov udmønter initiativerne fra ”Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser”, der blev indgået i marts 2022 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter.

Læs også: DI: God trepartsaftale om seksuel chikane - DI (danskindustri.dk)

Højere krav til arbejdsgivere

Formålet er at understøtte den nødvendige kulturændring på den enkelte arbejdsplads. Reglerne skal eksempelvis tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, ligesom det også får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Der sker bl.a. en tydeliggørelse af arbejdsgiverens ansvar i sager om seksuel chikane samt en tydeliggørelse af, hvilke kriterier der bør tillægges vægt i skærpende retning ved udmåling af godtgørelse i sager om seksuel chikane.

Mulighed for at søge godtgørelse

Desuden gives der mulighed for, at den krænkede part kan søge godtgørelse af den medarbejder, der har udøvet krænkelsen, ligesom forslaget tydeliggør, at faktiske omstændigheder i sager om seksuel chikane kan påvises gennem en troværdig partsforklaring.

Læs mere om: Sexchikane på arbejdspladsen - Rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Personalepolitik om seksuel chikane på arbejdspladsen

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.