Foto: Getty Images
09.07.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomheder får hjælp til akut praktikproblem

COVID-19-situationen har gjort det svært for nogle virksomheder at tage imod studerende i lønnet praktik. Det gælder f.eks. diplomingeniørstuderende fra VIA University College. Derfor bliver det nu muligt for de studerende at få SU i stedet for løn, så de kan fortsætte deres uddannelse uden forsinkelse.

Tusindvis af studerende på videregående uddannelser skal i praktik på den anden side af sommerferien. Men for nogle af dem, der skal ud i private virksomheder, er der lige nu en akut udfordring. COVID-19-situationen og de økonomiske konsekvenser har fået flere virksomheder til at holde igen med at oprette lønnede praktikpladser. Det kan helt konkret mærkes blandt dem, der studerer til henholdsvis handelsøkonom, laborant og optometrist samt for diplomingeniørstuderende særligt fra VIA University College.

Derfor får VIA University College dispensation til at lade op til halvdelen af de studerende på diplomingeniøruddannelserne modtage SU frem for løn under praktik. De andre udbydere af diplomingeniøruddannelserne har ikke meldt om udfordringer i forhold til at finde lønnede praktikpladser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har også lagt op til en løsning, hvor det bliver det muligt at omlægge op til halvdelen af praktikpladserne fra løn til SU på uddannelserne til handelsøkonom, laborant og optometrist. HK Privat har imidlertid gjort opmærksom på, at aflønningsformen ikke kan ændres ensidigt og uden forudgående høring og forhandling med overenskomstparterne.

DI er i gang med at afklare, om overenskomstparterne kan opnå enighed om midlertidigt at fravige overenskomsterne.

Aflønningsformen for diplomingeniørstuderende er ikke overenskomstfastsat.

Løsningen vil gøre det muligt for virksomhederne at gennemføre praktikforløb uden store økonomiske konsekvenser og gælder for studerende, som begynder deres praktik i efteråret 2020. Der er tale om en midlertidig løsning på en akut udfordring, men det er stadig nødvendigt, at alle parter er med til at løfte et fælles ansvar.

Ordningen berører ikke studerende, der skal i ulønnet praktik eller projektorienterede forløb.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.