Vi rådgiver dig

Brud på forsyningskæder

Gå din forsyningskæde i sømmene og identificér potentielle sårbare processer, der kan sikkerhedsoptimeres i tilfælde af brud på forsyningskæder.

Kender I sårbarhederne i jeres forsyningskæder?

De globale forsyningskæder er under stigende pres. COVID-19, Ruslands invasion af Ukraine og de seneste års geopolitiske spændinger har vist, hvor sårbare lange forsyningskæder kan være, og hvordan de i værste tilfælde kan misbruges til at lægge pres på Danmark og danske virksomheder.

Derfor er det vigtigt at være bekendt med sårbarhederne i sin forsyningskæde, så man kan gøre den mere robust og bedre kan modstå forsyningskriser.

Rettidig omhu – sådan forbygger du brud på forsyningskæder

Hvis jeres virksomhed har et produktionsapparat, er det rettidig omhu at kortlægge og gennemgå jeres forsyningskæde og identificere de dele af kæden, der vil være mest kritisk at blive ramt på. Hvis I – som led i jeres beredskabsplanlægning - formår at identificere disse dele og allerede nu finde alternative løsninger ved eksempelvis at diversificere, vil I stå meget stærkere, hvis forsyningen bliver brudt.

Når skaden er sket – hvilke handlemuligheder har du?

Hvis et forsyningskædebrud opstår, skal I som virksomhed hurtigt aktivere jeres beredskabsplan og klart kommunikere både internt og eksternt om situationens status og håndteringsstrategi. Det er vigtigt at identificere og adressere de mest kritiske mangler i forsyningskæden, tage kontakt til alternative leverandører og eventuel justere produktionstempoet for at tilpasse sig den nye situation. En grundig gennemgang af kontraktlige forpligtelser og forsikringsdækning kan også hjælpe med at minimere finansielle tab.

Medarbejdere – kender du din rolle i tilfælde af brud på forsyningskæder?

 • Orienter dig om din virksomheds procedurer i tilfælde af brud på forsyningskæder.

 • Hold dig informeret på virksomhedens kommunikationskanaler.

 • Deltag i træning og øvelser, som kan forberede dig på potentielle forsyningskrise-scenarier. På den måde vil du effektivt kunne bidrage til at sikre kontinuiteten og genopretningen af driftsfunktionerne.

Vi har samlet den vigtigste viden til dig her:

Når det kommer til forsyningssikkerhed af samfundsvigtige funktioner, er det den pågældende sektoransvarlige myndighed, der har ansvaret.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 1. Foretag en sårbarhedsanalyse

  Foretag en sårbarhedsanalyse, hvor forsyningskæden kortlægges og de mest kritiske varer og leverandører identificeres.

 2. Monitorér de mest kritiske varer og led

  Implementér et effektivt monitorerings- og risikostyringssystem, der kan monitorere forsyningskædens mest kritiske varer, herunder køb, fragt og salg heraf, så I kan holde øje med og håndtere potentielle risici såsom leverandørafhængighed, naturkatastrofer eller geopolitiske spændinger.

 3. Skab tætte samarbejdsrelationer

  Skab tætte samarbejdsrelationer med nøgleleverandører, da det kan bidrage til at sikre pålidelig og rettidig levering af varer og tjenester.

 4. Overvej diversificering af forsyningskæder

  Overveje at diversificere jeres forsyningskæder i form af flere underleverandører eller ved geografisk spredning for at sikre en stabil og sikker forsyning.

 5. Brug dataanalyse til at optimere processer og kapacitet udnyttelsen

  Brug dataanalyse og prædiktiv modellering til at forudsige efterspørgselsmønstre og optimere alt fra transport- og distributionsprocesser til lagerbeholdning og produktion, hvilket kan minimere omkostninger, reducere leveringstider og overskudslager samt forbedre kapacitetsudnyttelsen..

 6. Implementer en robust og fleksibel teknologiplatform

  Overvej at implementere en teknologiplatform, der kan integrere hele forsyningskæden og muliggøre realtidsdata og -kommunikation med leverandører og kunder.

 7. Etablér et effektivt lagerstyringssystem

  Et effektivt lagerstyringssystem kan bidrage til at skabe overblik over virksomhedens lagerbeholdning og sikre, at I hurtigt kan reagere, hvis lagerbeholdningen bliver for lav.

 8. Investér i uddannelse og kompetenceudvikling

  Investér i medarbejderes uddannelse og kompetencer for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder til at håndtere komplekse forsyningskædeoperationer effektivt

Theresa Anh Nguyen

Theresa Anh Nguyen

Chefkonsulent

Relateret indhold