Beredskab – rettidig omhu

Sikkerhedstruslen mod Danmark og Europa er forhøjet. Det kan være en god idé at forberede din virksomhed i tilfælde af krise. Få information, råd og vejledning. Siden bliver løbende opdateret.

Trusler og kriser

Vi lever i en forandret og mere usikker verden. Forskellige begivenheder de seneste år fra Ruslands ulovlige angrebskrig mod Ukraine, koranafbrændinger og stigende geopolitiske spændinger har medført, at risikobilledet har ændret sig.

Derfor skal sikkerhed og beredskab fremadrettet have større prioritet i erhvervslivet. Det er ikke længere noget, der kan håndteres i Facility Management eller HR. Det skal op på direktionsgangen og prioriteres i topledelsen. Det er rettidig omhu og et vidnesbyrd om, at man forholder sig til, hvad der sker globalt som virksomhedsleder.

Thomas Bustrup, Drift & Internationale forhold, viceadm. direktør
De fleste virksomheder har et ømt punkt i deres forretningsmodel. De bør overveje, hvordan de forbereder sig. Thomas Bustrup, Drift & Internationale forhold, viceadm. direktør
Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør
Vi må indstille os på, at verden ikke er som i går. Vi skal være rustet til en ny virkelighed. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør
 1. Husk at krisestyring er et ledelsesansvar

  Som topleder er det dit ansvar at navigere virksomheden igennem kriser og sikkert ud på den anden side. Dette inkluderer forebyggende tiltag forud for krisen, strategisk ledelse under krisen og genopretning af virksomhedens drift efter krisen. Kriser kan opstå uventet, så det er helt essentielt, at ledelsen er forberedt og fortrolig med krisestyring. 

 2. Kend virksomhedens sårbarheder

  Identificer potentielle trusler og risici, der for alvor vil kunne forstyrre eller helt ødelægge produktionen, kortlæg virksomhedens kritiske og sårbare funktioner og vurder, hvor robust virksomheden er i tilfælde af kriser, så I har overblik over, hvad I skal gøre og tage højde for i jeres beredskabsplan r. Dette risikobillede bør opdateres med jævne mellemrum eller når der sker større forandringer i ind- eller udland i relation til f.eks.  politik, markedstrends eller nyheder i erhvervet, som kan påvirke virksomhedens risikobillede.

 3. Udarbejd en beredskabsplan og kontinuitetsplan

  Udarbejd en strategi og beredskabsplan, der kan bruges, når krisen indtræffer. Beredskabsplanen bør indeholde kommunikation internt såvel som eksternt samt en beskrivelse af, hvornår hvilke trin i beredskabsplanen skal effektiveres. Som supplement bør I  udarbejde en kontinuitetsplan, der er en plan for,  hvordan virksomheden kan opretholde driften inden for forretningsområder, der kan være udsatte ved kriser, såsom it, logistik eller forsyningskæder. Kontinuitetsplanlægning giver en øget robusthed og er særligt relevant for virksomheder, der har samfundsvigtige funktioner.

 4. Skab en klar sammenhæng mellem strategi, beredskabsplan og krisestyring

  Gør krisestyring til en strategisk prioritet for virksomheden, alloker de nødvendige ressourcer og følg løbende op på beredskabsindsatsen på ledelsesniveau. Sørg for at der altid er sammenhæng mellem strategi, beredskabsplan og krisestyring.

 5. Fordel roller og ansvar

  Kriser kan opstå uventet og kræve, at virksomheden hurtigt omstiller sin drift eller organisering for at kunne imødegå krisen. Brug derfor tid på at gennemgå og kommuniker klart, hvad rolle- og ansvarsfordelingen er i ledelsen og på tværs af virksomheden. Klarhed om de funktioner, der skal varetages under en krise, herunder opgaver, ansvar og beslutningskompetence sikrer en hurtig og præcis handling, når krisen indtræffer.

 6. Skab en stærk beredskabskultur

  Sørg for at alle medarbejdere i virksomheden kender til og forstår, hvilke trusler der kan ramme virksomheden, hvordan man som medarbejder kan bidrage til at undgå dette, og hvad man som medarbejder skal gøre, hvis uheldet er ude. Sørg også gerne for at holde en åben og hyppig kommunikation med leverandører og partnere i industrien.

 7. Gå i dialog med jeres lokale og regionale myndigheder

  Som led i jeres forebyggende beredskabsindsats er det en god ide at opdyrke strategiske partnerskaber og tværgående samarbejdsrelationer. Det gælder ikke mindst i forhold til jeres lokale og regionale myndigheder, som det anbefales, at I tjekker ind med. 

 8. Test og træn løbende

  Foretag gerne regelmæssige test af beredskabsplanen gennem øvelser og simuleringer, da der hele tiden kommer ny information til, ligesom risici er dynamisk. Derudover bør der afvikles øvelser for medarbejdere, så de kan blive fortrolige med beredskabsplanen og udvikle deres kompetencer inden for krisehåndtering.

 9. Evaluér og lær af jeres erfaringer

  Foretag løbende evalueringer af virksomhedens beredskabsplan og krisestyring efter hændelser og øvelser og sørg for at omsætte erfaringerne og læring til forbedringer af jeres beredskab.