Vi rådgiver dig

Cybersikkerhed

Danske virksomheder står over for en stadigt voksende trussel fra cyberangreb. Det er afgørende at prioritere informationssikkerhed for at beskytte virksomhedens data og omdømme. Her er nogle vigtige skridt, I kan tage for at forberede jer og reagere effektivt, hvis uheldet er ude.

Cyberangreb udgør i dag en af de største forretnings- og samfundsmæssige risici. Med teknologiens stigende betydning for virksomheder er det afgørende at have en solid strategi og plan for, hvordan man beskytter sin virksomhed, sine kunder og leverandører mod angreb og spionage. For at hjælpe virksomheder med  at blive digitalt sikre, finder du på siden  en række gode råd og vejledninger.

 

Rettidig omhu – sådan forbereder I jeres virksomhed

Riskovurdering: Identificer og vurder potentielle sikkerhedsrisici, I står over for, herunder malware, phishing og interne trusler.

Policyer og procedurer: Sørg for at udvikle klare retningslinjer for medarbejdernes brug af virksomhedens digitale ressourcer, herunder adgangskontrol og passwordpolitikker.

Uddannelse og træning: Sørg for, at medarbejderne er opmærksomme på cybersikkerhedsrisici og ved, hvordan de skal reagere gennem løbende træning og opdateringer.

Opdateringer og vedligeholdelse: Hold jeres systemer og software opdaterede med de seneste sikkerhedsopdateringer for at minimere sårbarheder.

Krisestyring: Udform en klar plan for, hvordan I reagerer på et cyberangreb, herunder procedurer for at isolere angrebet og gendanne data.

Når skaden er set – hvilke handlemuligheder har I?

Isolér angrebet: Identificer angrebets omfang og isolér de berørte systemer for at forhindre yderligere spredning.

Indsaml bevismateriale: Gem relevante logfiler og data for at støtte efterforskningen af angrebet.

Kommunikation med interessenter: Informer medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere om situationen og de trufne foranstaltninger.

Gendan data: Gendan beskadigede data fra sikkerhedskopier for at genoprette normal drift.

Evaluér og lær: Evaluer jeres respons på angrebet og identificer eventuelle svagheder i jeres sikkerhedsberedskab.

Ring til Cyberhotline for digital sikkerhed for at få vejledning, når skaden er sket.

Medarbejdere – gode råd til håndteringen af jeres medarbejdere

Sikker adfærd på farten: Sørg for at  medarbejdere er  opmærksomme på deres omgivelser og undgår at efterlade deres enheder uden opsyn.

Opdaterede enheder: Sørg for, at medarbejdernes enheder er opdaterede med de seneste sikkerhedsopdateringer og antivirussoftware før rejser.

Sikker adgang til virksomhedsnetværket: Brug sikre forbindelser som VPN'er og to-faktorgodkendelse for at beskytte mod uautoriseret adgang.

Fortsat opmærksomhed: Opfordre medarbejdere til at være skeptiske over for ukendte links eller anmodninger om fortrolige oplysninger, selv når de er på rejse.

Krisestyring: Sørg for at medarbejderne ved, hvordan de skal reagere i nødsituationer under deres rejser og hvem de skal kontakte.

D-mærket – hele Danmarks mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

D-mærket er et værktøj, der hjælper din virksomhed i mål med at håndtere cybertruslen. Ved at bruge D-mærket kan du få styr på din it-beredskabsplan. D-mærket tydeliggør, hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til virksomhederne, tryghed til forbrugere og kunder og skaber et stærkere digitalt Danmark. Kom i gang her – det er gratis. 

 1. Hold it-systemer og programmer opdateret

  Kendte sårbarheder i styresystemer og programmer bliver ofte udnyttet af de kriminelle

 2. Installer sikkerhedspakke

  Sikkerhedspakken skal minimum indeholde en firewall, et antivirusprogram, et spamfilter og et phishingfilter. Pakken skal hele tiden holdes opdateret.

 3. Indstil sikkerhedsniveau i browsere

  Således bliver medarbejderne altid spurgt, inden informationer, filer og programmer bliver overført til deres computere.

 4. Slå kryptering af virksomhedens trådløse netværk til

  Krypteringen vil beskytte virksomheden mod, at andre bruger netværket. Kan du vælge mellem flere, så vælg ”WPA2” eller ”WPA3”.

 5. Brug gode og sikre kodeord, der som standard udskiftes jævnligt

  Kodeord er en vigtig beskyttelse af virksomhedens interne fortrolige oplysninger. Benyt både små og store bogstaver, tal og symboler.

 6. Udvis sikker adfærd på internettet

  Virksomheden skal forholde sig kritisk til de hjemmesider, der bliver besøgt, programmer, der installeres, og mails, der modtages.

 7. Tag backups

  Husk at tjek, om sikkerhedskopierne faktisk virker og overvej at kryptere dem. 

 8. Søg hjælp hos eksperter

  Hvis din virksomheds it-kompleksitet bliver for stor, eller I står overfor en konkret trussel, kontakt en rådgiver, der kan hjælpe.

 9. Begræns antallet af brugerkonti med administratorrettigheder

  Få brugere har behov for lokale administratorrettigheder, og derfor skal de så vidt muligt fjernes. Rettighederne kan give en hacker let adgang til virksomhedens systemer.

Andreas Holbak Espersen

Andreas Holbak Espersen

Digitaliseringspolitisk chef

 • Direkte +45 3377 3239
 • Mobil +45 5162 0269
 • E-mail anhe@di.dk

Relateret indhold