Vi rådgiver dig

Rejsesikkerhed

Her kan du få råd og vejledning om, hvordan du som arbejdsgiver passer på jeres rejsende og udstationerede medarbejdere.

Foto: GettyImages

Hvordan passer I på jeres mobile medarbejdere i en global økonomi?

Verden har ændret sig. Forskellige begivenheder de seneste år har medført, at risikobilledet har ændret sig markant og risici er rykket tættere på. Det sker samtidig med at virksomheder over hele verden udvider og sender deres medarbejdere til nye markeder og højrisikoområder. Derfor er behovet for og pligten til at udvise rettidig omhu over for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel endnu vigtigere, uanset om du er en større eller mindre virksomhed.

For hvis medarbejderne skal yde deres bedste, skal de også føle sig trygge, værdsat og passet på.

Derudover er forebyggelse i tråd med almindelig risikostyringspraksis ikke kun billigere, men beskytter også mod skader på virksomhedens omdømme og trusler mod fortsat drift.

På denne side kan du få råd og vejledning til, hvordan I omsætter jeres virksomheds omsorgspligt, såkaldt ”duty of care” til praksis.

Definition

Ansvaret for medarbejdernes sikkerhed, såkaldt duty of care, dækker over arbejdsgiverens juridiske, moralske og etiske ansvar for medarbejdernes sikkerhed.

Rettidig omhu – sådan forbereder I jeres virksomhed

DI og International SOS har lavet en vejledning om, hvordan I omsætter jeres omsorgspligt til en praksis, som beskytter medarbejdere, understøtter jeres forretningsmæssige mål og som bidrager til at forbedre jeres omdømme.

Vejledningen giver et indblik i de juridiske og moralske rammer for rejsesikkerhed, gode råd til etablering af processer for håndtering af rejsesikkerhed samt inspiration fra andre virksomheder.

Vejledningen, Sådan passer I på jeres mobile medarbejdere i en global økonomi,  findes på dansk og engelsk.

Når skaden er set – hvilke handlemuligheder har I?

Når skaden er sket, kan det være en god ide at have en aftale med en af markedets sikkerhedsleverandører, der yder sikkerhedsrådgivning døgnet rundt. De kan assistere både før, under og efter en alvorlig hændelse er indtruffet.

Medarbejdere – gode råd til en sikker forretningsrejse eller udstationering

 • Orientér dig om den aktuelle sikkerhedssituation på destinationen via relevante myndigheder og nyhedsmedier og følg de lokale myndigheders anbefalinger.

  Hos Udenrigsministeriet  kan du holde dig opdateret på de seneste anbefalinger.

 • Orienter dig om din virksomheds procedurer, hvis du får brug for hjælp, herunder hvem du bør ringe til.

 • Det er din virksomheds forsikring, som dækker på rejsen, hvorfor du bør sætte dig ind i jeres erhvervsrejseforsikring og hvilken type hjælp du kan få.

Download vejledninger

Hent vejledning til danske virksomheder: "Sådan passer I på jeres mobile medarbejdere i en global økonomi". Fra International SOS foundation og DI.

Dansk vejledning Engelsk vejledning
 1. Vurdering af virksomhedsspecifikke risici

  Lav en risikovurdering med fokus på jeres virksomheds behov, eksponering og sårbarheder. Det indebærer bl.a. at sørge for, at der er lavet en identificering og vurdering af sundheds- og sikkerhedsmæssige risici i områder, hvor medarbejdere rejser.

 2. Strategisk planlægning

  Udarbejd en integreret risikostyringsstrategi, herunder en krisestyringsplan og en løbende proces for jeres omsorgspligt på baggrund af jeres risikovurdering. 

 3. Udarbejdelse af politikker og procedurer

  Udarbejd klare risikostyringspolitikker – og procedurer for medarbejdere, der rejser og arbejder i udlandet.

 4. Håndtering af globalt mobilitet

  Gennemgå hvordan virksomheden håndterer rejsende medarbejdere – f.eks. i forhold til sundhed og sikkerhed - før afrejsen.

 5. Kommunikation og uddannelse

  Sørg for at planen for styring af rejserisici (inkl. politikker og procedurer) formidles i hele virksomheden og at medarbejdere informeres og forberedes på risici før afrejse.

 6. Monitorering og information

  Sørg for at I ved, hvor medarbejderne altid befinder sig og har en plan for, hvordan I kan kommunikere proaktivt med dem, hvis situationen ændrer sig.

 7. Vejledning, assistance og evakuering

  Sørg for at der løbende er vejledning, support og assistance, når medarbejderne befinder sig i uvante situationer i udlandet og om nødvendigt evakuering af dem.

 8. Kontrol, analyse og viden

  Etablér kontrolforanstaltninger for at sikre, at medarbejder/arbejdsgiver overholder love og regler og sørg for at monitorere og samle op på data for at minimere risici.

Theresa Anh Nguyen

Theresa Anh Nguyen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3409
 • Mobil +45 5218 5978
 • E-mail than@di.dk

Relateret indhold