Analyser

9 ud af 10 virksomheder tilbyder hjemmearbejde, og mange koordinerer og fremmer fysisk fremmøde

Ny undersøgelse om fremtidens arbejde viser, at 88 pct. af de adspurgte virksomheder giver mulighed for én eller flere dages hjemmearbejde om ugen til deres ansatte. Samtidig har 65 pct. indført tiltag for at koordinere eller fremme fysisk fremmøde.

Mange virksomheder tilbyder hjemmearbejde 

Tre år efter coronapandemiens restriktioner blev ophævet, svarer 88 pct. af de adspurgte virksomheder ja til, at de tilbyder hjemmearbejde til de ansatte, der varetager opgaver, der er mulige at løse hjemmefra.

Anm.: Baseret på 217 respondenter i 2022 og 265 respondenter i 2024. Besvarelser med 'Ved ikke' er udeladt.
Kilde: DI Future of Work medlemsundersøgelse 2024.

I 2022 svarede 94 pct. af virksomhederne ja til samme spørgsmål. Der er dermed sket en mindre stigning på 5 pct. i andelen, der svarer nej til, at de tilbyder hjemmearbejde. Andelen, der ikke har taget stilling endnu, er steget 1 pct. i 2024.

Bevægelsen er ikke stor nok til at sige med sikkerhed, at antallet af danske virksomheder, der tilbyder hjemmearbejde, har ændret sig.
Der er således stadig mange virksomheder, der tilbyder deres ansatte at arbejde hjemmefra en til flere gange om ugen.

Over halvdelen af de virksomheder, der tilbyder hjemmearbejde, svarer desuden, at antallet af hjemmearbejdsdage varierer med opgaver og de ansattes ønsker. Over en tredjedel svarer, at de tilbyder deres ansatte op til to hjemmearbejdsdage om ugen.

Tiltag der koordinerer eller fremmer fysisk fremmøde

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder også arbejder med tiltag, der koordinerer eller fremmer fysisk fremmøde. 65 pct. af virksomhederne svarer, at de har indført eller er i gang med at indføre et eller flere tiltag.

Det mest populære tiltag for virksomhederne er at gøre den fysiske arbejdsplads mere attraktiv vha. indretning og faciliteter. Dette gør 23 pct. af virksomhederne. Herefter kommer koordinering af fysisk fremmøde ved sociale aktiviteter og onboarding af nye medarbejdere, eller ved kun at tilbyde hjemmearbejde ved særlige omstændigheder. Disse tiltag bliver gennemført af 21 pct. af virksomhederne. Herudover har vi en række mindre udbredte løsninger, og 33 pct. der ikke har nogle tiltag for at fremme fysisk fremmøde.

Spørgsmål med mulighed for at vælge flere svar
Anm.: Baseret på 227 besvarelser med mulighed for at vælge flere svar.
Kilde: DI Future of Work medlemsundersøgelse 2024.

Fakta om DI’s Future of Work undersøgelse

Virksomhederne har de seneste år fået nye erfaringer og kompetencer med øget hjemmearbejde, hybride arbejdsformer og generativ AI. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvilke tendenser vi ser inden for fremtidens arbejdsformer. 

Spørgeskemaet blev sendt til 979 DI-medlemmer på tværs af brancher. Rapporten baseres på svar fra 265 virksomheder, der deltog i perioden  d. 22. februar til d. 8. marts 2024.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i fremtidens arbejdsformer.

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, Tværgående projekter & kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold