03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Norddjurs har forbedret erhvervsklimaet

I den samlede vurdering i DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima er Norddjurs gået 16 pladser frem siden sidste år. Virksomhederne er især tilfredse med kommunens behandling af deres miljøsager og sager om sygedagpenge. Men de er til gengæld utilfredse med kvaliteten af de kommunale veje og den kommunale offentlige trafik.

I behandlingen af virksomhedernes sygedagpengesager og miljøgodkendelser ligger Norddjurs ganske fint i undersøgelsen. Samlet set ligger kommunen på en fin 20. plads. Og når det specifikt gælder sagsbehandlingstider på miljøsager, altså andel sager, der afsluttes inden for servicemålet, så står kommunen på førstepladsen blandt de 93 danske kommuner i undersøgelsen.

- Det er flot, at Norddjurs Kommune har holdt fast i en topplacering i kommunal sagsbehandling. Jeg ved, at kommunen sidste år lancerede en ny erhvervspolitik, der lægger linjen for udvikling og vækst i området. Politikerne i byrådet virker interesserede i at skabe gode rammevilkår for virksomhederne. Og det er en effektiv sagsbehandling helt klart med til at skabe, siger formand for DI Randers-Norddjurs Per Hastrup.

Og faktiskviser DI’s undersøgelse, at en effektiv sagsbehandling har højere prioriteret hos virksomhederne i kommunen sammenlignet med resten af landet. Næsten hver femte virksomhed svarer, at det er dét område, kommunen bør prioritere, hvis virksomhederne skal kunne vokse.

Med til at trække Norddjurs op har også været virksomhedernes overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Her er kommunen siden sidste år gået 19 pladser op til en plads som nummer 64. Den overordnede vurdering fra virksomhederne fylder en tredjedel i det samlede resultat og den har dermed stor betydning.

- Vi ser ofte, at politisk uro og ustabilitet kan påvirke virksomhedernes overordnede vurdering af kommunen som erhvervsvenlig. Men meldinger om rod i kommunens økonomi her i forsommerens mediebillede nåede ikke at få indvirkning på undersøgelsen, der blev lavet i månederne inden. Vi må håbe, at det heller ikke sætter sit præg til næste års undersøgelse, siger Per Hastrup.

Er der et område i Norddjurs, som virksomhederne er rigtig utilfredse med, så er det kvaliteten af de kommunale veje og den kommunale offentlige trafik under kategorien Infrastruktur og transport. Her får kommunen gang på gang en placering i den nederste ende af skalaen i DI’s undersøgelse. I år er det kommunens laveste placering på en 90. plads.

- Vejenes kvalitet er altafgørende for trafikanterne. Hvis der gås på kompromis her, kommer der let mere trængsel og kødannelser, som ikke kun rammer privatkørsel, men også for de mange virksomheder, der bruger vejene til transport. Og det går også ud over alle pendlerne og deres arbejdspladser. DI’s undersøgelse viser, at det i den grad er noget, som virksomhederne i kommunen går op i. Så her har Norddjurs en stor opgave foran sig, siger Per Hastrup.

Næsten hver anden virksomhed i kommunen siger, at det er dét område, kommunen bør prioritere, hvis virksomhederne skal kunne vokse.

Skidt ser det også ud for kategorien ”Kommunens image”. Kommunens image indtager i år den næst dårligste placering i undersøgelsen, selv om der er en ganske svag fremgang siden sidste år. Det er dog med det forbehold, at der i dette i års undersøgelse er lavet en række justeringer i Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen. Så sammenligninger med tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold