04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Vejen er landets 13. bedste erhvervskommune

Vejen Kommune taget et skridt mod toppen af listen over landets bedste lokale erhvervsklima og scorer en samlet 13. plads – en plads bedre end sidste års 14. plads. Det fremgår af årets udgave af Lokalt Erhvervsklima, som er Dansk Industris undersøgelse blandt 7.332 danske virksomheder.

- I DI Sydvestjyllands bestyrelse er vi meget glade for Vejen Kommunes indsats og resultat i årets erhvervsklimaundersøgelse. Vejen Kommunen scorer højt på næsten alle de områder, vi måler på, siger formand for DI Sydvestjylland, adm. direktør Jesper Toft Mathiasen.

Især har kommunen gjort en kæmpe indsats for at virksomhederne kan få kvalificerede medarbejdere. Virksomhederne er da også meget tilfredse med kommunens indsats både i relation til den overordnede indsats for at tiltrække arbejdskraft til området, og jobcentrets samarbejdet med virksomhederne om at finde kvalificerede medarbejdere. Det betyder samlet set, at Vejen Kommune scorer en imponerende anden plads i kategorien ”arbejdskraft”.

- Virksomhedernes klare besked til Vejen Kommune er da også at blive ved med at prioritere indsatsen for at skaffe kvalificerede medarbejdere til virksomhederne, for med den lave ledighed bliver denne udfordring ikke mindre i de kommende år, siger Jesper Toft Mathiasen.

Vejen Kommune er også blandt de bedste i landet til at løfte folkeskoleeleverne op på et højt fagligt niveau og til at skabe et stærkt samarbejde imellem folkeskolen og kommunens virksomheder.

- Det er vigtigt for erhvervslivet, at folkeskolen i Vejen har et højt fagligt niveau. Vi ved også, at eleverne bliver gjort bekendt med de mange spændende jobmuligheder, der er på de private virksomheder, og det hjælper med til, at en stor andel af de unge i Vejen Kommune vælger en faglig erhvervsuddannelse. Det er dejligt, for der er mangel på faglærte og det er fremtidens medarbejdere i vore virksomheder, der her er tale om, siger Jesper Toft Mathiasen.

Virksomhederne er også meget tilfredse med de fysiske rammer for virksomhedsdrift i kommunen, hvilket i denne kategori resulterer i en femte plads på landsplan. Det gælder især kommunens evne til at sikre plads til erhvervsudvikling, og at der er et godt udbud af erhvervsgrunde. Kommunens indsats for at sikre god bredbåndsdækning er også blevet bemærket, hvilket bliver mere og mere vigtigt for virksomhederne.

Også når det gælder bedømmelsen af niveauet for skatter, afgifter og gebyrer, er virksomhederne tilfredse, hvilket resulterer i en placering som nummer seks i hele landet på dette felt.

- Det er rigtig flot med en placering som nr. seks på listen over kommuner, hvor virksomhederne er mest tilfredse med skatter, afgifter og gebyrer. Det vidner om, at Vejen Kommune er helt bevidste om den konkurrencesituation, som virksomhederne står i, og at højere skatter, afgifter og gebyrer ganske enkelt betyder, at virksomhedernes produkter bliver dyrere og dermed har sværere ved at klare sig på markedet, siger Jesper Toft Mathiasen.

Der er ganske få tidsler i årets undersøgelse. Et af dem er kommunens image og evne til at tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Her er det gået lidt tilbage i forhold til tidligere år. Virksomhederne peger da også netop på, at kommunens image er vigtigt at prioritere i den fremadrettede indsats i kommunen.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Johan H. Pedersen

Johan H. Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3781
  • Mobil +45 4084 3207
  • E-mail jhp@di.dk

Relateret