Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Netværk

DI Byggeri har fire netværk, der tilbyder forskellige ydelser til medlemmer.

DI Byggeri har fire netværk: Et netværk for strategisk salg og markedsføring, et netværk for tekniske installationer, et netværk for CE-mærkning og projektet Byggeriets Blockchains.

Netværk for CE-mærkning

DI Byggeris netværk for CE-mærkning knytter sig til byggevareforordningen samt de regler og krav, som udspringer af denne.

DI Byggeris netværk for tekniske installationer er et netværk bestående af primært fabrikanter og distributører i byggeriet. I netværket behandles en række emner  relateret til tekniske installationer som f.eks. bygningsreglementets bestemmelser om indeklima. Dagsordenen består typisk  to dele, herunder et fagteknisk emne og et forretningsrelateret emne, hvor man kan blive inspireret af nye løsninger og aktuelle emner.

Netværket mødes cirka fire gange årligt, med mulighed afholdelse af ekstra møder, hvis der er behov for det. Som medlem af netværket får du lejlighed til at drøfte fagtekniske emner og møde repræsentanter fra virksomheder på tværs af branchen samt mulighed for at udbygge dit netværk.

Hvis netværket for tekniske installationer kunne have interesse for dig og din virksomhed, eller du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emil Engel Magnussen (emem@di.dk).

Netværk for tekniske installationer

DI Byggeris netværk for tekniske installationer behandler aktuelle emner relateret til tekniske installationer i byggeriet.

DI Byggeris netværk for tekniske installationer er et netværk bestående af primært fabrikanter og distributører i byggeriet. I netværket behandles en række emner relateret til tekniske installationer som f.eks. bygningsreglementets bestemmelser om indeklima. Dagsordenen består typisk to dele, herunder et fagteknisk emne og et forretningsrelateret emne, hvor man kan blive inspireret af nye løsninger og aktuelle emner.

Netværket mødes cirka fire gange årligt, med mulighed afholdelse af ekstra møder, hvis der er behov for det. Som medlem af netværket får du lejlighed til at drøfte fagtekniske emner og møde repræsentanter fra virksomheder på tværs af branchen samt mulighed for at udbygge dit netværk.

Hvis netværket for tekniske installationer kunne have interesse for dig og din virksomhed, eller du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emil Engel Magnussen (emem@di.dk).

Netværk for strategisk salg og markedsføring

Har du ansvar for salg og markedsføring i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i netværket for strategisk salg og markedsføring – et netværk eksklusivt for medlemmer af DI Byggeri.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som salgs- og markedsføringsansvarlig i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.


I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Du får inspiration og ny viden til dit arbejderne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
  • Kundeloyalitet
  • Direkte salg/via forhandlere
  • Gør det selv markedet/Det professionelle marked
  • E-business
  • Salgsstyring og Customer Relationship Management (CRM)
  • Salgs- og marketingstrategier
Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.Der afholdes årligt tre møder i netværket, hvoraf to af møderne afholdes på virksomheder, der er repræsenteret i netværket. Det tredje møde er et døgnmøde, og det afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Byggeriets Blockchains

Projektet Byggeriets Blockchains er et samarbejde mellem virksomheder fra hele byggeriets værdikæde, som forsøger at bygge bro mellem de forskellige aktører og processer gennem datadeling via blockchains, så vi i fremtiden kan reducere spild, misforståelser og tab af viden.

Byggeriets Blockchains har kørt siden 2019 og løber frem mod slutningen af 2021. Projektet er støttet af Industriens Fond, og er et partnerskab mellem forskellige virksomheder fra hele værdikæden, med Dansk Industri som tovholder. Virksomhederne, der har deltaget, er: HD Lab, Smith Innovation, NIRAS, Solar, Zublin, Molio, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og IBM.

Formålet med projektet er at undersøge, om datadeling gennem blockchains kan øge produktivitet, kvalitet, sporbarhed og bæredygtighed i byggebranchen. Branchen er i dag kendetegnet ved, at data går tabt fra produktion og design til udførelse og drift.

Vi tror på, at blockchain-løsninger passer godt til byggebranchen. Det skyldes, at teknologien har sine styrker i valideret og sikker dataudveksling mellem ligestillede parter. Derfor kan blockchain-løsninger skabe øget åbenhed, sporbarhed og accountability på tværs af siloerne i branchen – og dermed blive byggeriets digitale superlim.

Indtil nu har over 150 virksomheder vist interesse i projektet – både gennem projekter, arrangementer eller som partnere.

Læs mere her

Kontaktperson

Seniorchefkonsulent Søren Cajus, scp@di.dk, 33773913 / 28511969

Emil Engel Magnussen

Emil Engel Magnussen

Konsulent

Søren Cajus

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • Send e-mail  

Relateret indhold