DI Byggeri

Netværk

Som medlem af DI og DI Byggeri har du adgang til en række netværk og fællesskaber, der tilbyder rådgivning, faglig sparring og vidensdeling.

Netværk for HR

Vi har samlet fire netværk for dig, der arbejder med HR.

 

HR-partnere og HR-managers

Bliv en del af et professionelt fællesskab i DI’s netværk for HR-partnere og HR-managers, hvor du kan få ny viden og sparring, du kan bruge i din hverdag.

Læs mere her

HR-praktikere

Er du ansvarlig for det praktiske HR-arbejde i din virksomhed? Kom med i et netværk af HR-praktikere, hvor du kan lære nye metoder og få inputs til udfordringer fra din hverdag.

Læs mere her


HR-jurister

Har du det personalejuridiske ansvar i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Så kom til DI's netværk for HR-jurister, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab.

HR-jurister


Lønningsbogholdere i byggeriet

Har du ansvar for løn i din virksomhed og omfatter dine daglige opgaver for eksempel håndtering af løn, optimering af lønsystemer eller grundlæggende jura i forhold til løn? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede?

Læs mere her

Netværk for ledere

Vi har samlet fem netværk for dig, der er leder. Der er netværk for ledere på forskellige niveauer og inden for forskellige arbejdsområder.

 

Chefer

Er du chef for en afdeling eller for andre ledere, og har du flere års erfaring med strategisk ledelse? Få professionel sparring til dine ledelsesudfordringer i DI's netværk for chefer.

Læs mere her


Erfarne ledere

Er du leder for din egen afdeling og har nogle års erfaring med ledelse? Få sparring og faglig udvikling i DI’s netværk for erfarne ledere.

Læs mere her


Ejerledere max 25 ansatte

Er du ejerleder i en SMV virksomhed med max 25 ansatte? Så bliv en del af et professionelt netværk, hvor du kan få sparring og blive udfordret i din rolle som leder.

Læs mere her


Indkøbschefer

Er du ansvarlig for indkøb i din virksomhed? Bliv en del at DI’s netværk for indkøbschefer, så du kan få sparring og inspiration til dit arbejde.

Læs mere her

Økonomichefer

Vil du gerne styrke din rolle som leder og som ansvarlig for virksomhedens økonomi? I DI’s netværk for økonomichefer kan du få sparring, viden og inspiration til dit arbejde.

Læs mere her

Byggeriets Blockchains

Projektet Byggeriets Blockchains er et samarbejde mellem virksomheder fra hele byggeriets værdikæde, som forsøger at bygge bro mellem de forskellige aktører og processer gennem datadeling via blockchains, så vi i fremtiden kan reducere spild, misforståelser og tab af viden.

Byggeriets Blockchains har kørt siden 2019 og løber frem mod slutningen af 2021. Projektet er støttet af Industriens Fond, og er et partnerskab mellem forskellige virksomheder fra hele værdikæden, med Dansk Industri som tovholder. Virksomhederne, der har deltaget, er: HD Lab, Smith Innovation, NIRAS, Solar, Zublin, Molio, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og IBM.

Formålet med projektet er at undersøge, om datadeling gennem blockchains kan øge produktivitet, kvalitet, sporbarhed og bæredygtighed i byggebranchen. Branchen er i dag kendetegnet ved, at data går tabt fra produktion og design til udførelse og drift.

Vi tror på, at blockchain-løsninger passer godt til byggebranchen. Det skyldes, at teknologien har sine styrker i valideret og sikker dataudveksling mellem ligestillede parter. Derfor kan blockchain-løsninger skabe øget åbenhed, sporbarhed og accountability på tværs af siloerne i branchen – og dermed blive byggeriets digitale superlim.

Indtil nu har over 150 virksomheder vist interesse i projektet – både gennem projekter, arrangementer eller som partnere.

Læs mere her

Kontaktperson

Seniorchefkonsulent Søren Cajus, scp@di.dk, 33773913 / 28511969

Netværk for CE-mærkning

DI Byggeris netværk for CE-mærkning knytter sig til byggevareforordningen samt de regler og krav, som udspringer af denne.

DI Byggeris netværk for CE-mærkning består af en række forskellige virksomheder, dog primært producenter og distributører. Netværket har fokus på byggevareforordningen, og de muligheder og udfordringer, der følger med forordningen. I netværket drøftes alt fra de overordnede politiske linjer i DI Byggeris arbejde med forordningen til mere konkrete problemstillinger. Netværket fungerer også som platform for at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer med CE-mærkning.

Læs mere om netværket her. 

Hvis netværket for CE-mærkning kunne have interesse for dig og din virksomhed, eller du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emil Engel Magnussen.

Netværk for tekniske installationer

DI Byggeris netværk for tekniske installationer behandler aktuelle emner relateret til tekniske installationer i byggeriet.

DI Byggeris netværk for tekniske installationer er et netværk bestående af primært fabrikanter og distributører i byggeriet. I netværket behandles en række emner relateret til tekniske installationer som f.eks. bygningsreglementets bestemmelser om indeklima.

Du kan læse mere om netværket her.

Du er også velkommen til at kontakte Emil Engel Magnussen, hvis du har interesse for netværket eller spørgsmål. 

Network for Global Civil Engineers

Network for Global Civil Engineers - i daglig tale NGCE - er et netværk for direktører og ledende medarbejdere i danske virksomheder, som arbejder internationalt og herunder løser opgaver af midlertidig karakter i et andet land.

Netværkets formål er at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de internationale aspekter, som er væsentlige for byggeriets værdikæde. Netværket skal derudover understøtte erfaringsudveksling virksomhederne imellem og fokusere på nogle af de trends og tendenser, som har særlig interesse for netværkets medlemmer.

Du kan læse mere om netværket her

Netværk for byggejura

De to følgende netværk er for dig, der interesserer sig for og/eller er i berøring med byggejura.

Netværk for entrepriseret

Har du ansvar og stor interesse for det byggejuridiske? Så kan du i DI Byggeris entrepriseretlige netværk få professionel og faglig sparring på dine juridiske udfordringer og spørgsmål. Vi berører aktuelle domme og hvad der rører sig i tiden, så du har adgang til ny viden og værktøjer, du kan bruge i dit arbejde.

Netværket er forbeholdt service- og branchemedlemmer i DI Byggeri.

Læs mere og tilmeld dig


Byggejuridisk netværk

Bliv bedre til at håndtere de juridiske aspekter af et bygge- og anlægsprojekt og få større indblik i de perspektiver og udfordringer, resten af værdikæden i byggeriet sidder med. Vi samler juridisk interesserede fra hele værdikæden i byggeriet – entreprenører, bygherrer og rådgivere; derfor kan du bruge netværket til at få et større indblik i de andres perspektiver og udfordringer. Vi ved nemlig, at vi med en større forståelse for hinanden kan undgå unødvendige uoverensstemmelser.

Læs mere og tilmeld dig

Har du spørgsmål?

I DI Byggeri sidder eksperter klar til at besvare dine spørgsmål.

 

Den daglige åbningstid hos DI Byggeri er:

Mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 17.00

Fredag fra kl. 08.00 - 16.00

 

Telefon: 33 77 33 77

CVR-nr.: 16 07 75 93

E-mail: dibyggeri@di.dk

 

Relateret indhold