En ny rundspørgen blandt DI’s medlemmer, der skal kortlægge effekten af Coronakrisen viser, at langt størstedelen af virksomhederne stadig er ”open for business”, dog er der en ændret omsætningsmix, hvor de digitale salgskanaler har oplevet en fremgang.

16.04.20 DI Handel Nyheder

Handelsvirksomheder er ”open for business”, men oplever ændret omsætningsmix

En ny rundspørgen blandt DI’s medlemmer, der skal kortlægge effekten af Coronakrisen viser, at langt størstedelen af virksomhederne stadig er ”open for business”, dog er der en ændret omsætningsmix, hvor de digitale salgskanaler har oplevet en fremgang. Analysen viser også, at virksomhederne prøver at opretholde deres marketing aktiviteter, men de er blevet mere skeptiske i forhold til, hvor hurtigt de forventer at vende tilbage til et ”normalt” omsætningsniveau i takt med, at de er kommet længere hen i krisens forløb.

DI har af flere omgange foretaget en rundspørge blandt deres medlemmer. Første spørgerunde blev afsluttet d. 18/03-2020, og anden spørgerunde blev afsluttet d. 03/04-2020.

Handelsvirksomhederne er fortsat ”open for business”, men omsætningen kommer fra andre kanaler

Virksomhederne er i høj grad fortsat ”open for business”, og dette er gældende for næsten alle de markeder de opererer i. 98% af virksomhederne der opererer i det professionelle marked (B2B) og forbrugermarkedet (B2C) havde åben. Kun virksomheder der sælger til det offentlige (B2G) havde en lavere åbningsrate på 94%.

Selvom virksomhederne i høj grad er ”open for business”, er der en ændret struktur i salgskanalernes omsætningsudvikling. Det generelle billede er, at de traditionelle offline kanaler oplever et fald i omsætningen, hvorimod de digitale kanaler ser en stigning i omsætningen.

For de traditionelle salgskanaler, er det særligt, men naturligt, at de kørende sælgere er hårdt ramt. 72% af virksomhederne oplever fald i omsætningen for de kørende sælgere, men kun 9% oplever en omsætningsstigning. Det ser mindre slemt ud for de fysiske butikker som salgskanal. Her oplever 57% en omsætningsreduktion, mens 18% oplever en stigning. Ser vi på ordrer fra telefon, mail og fax, er der 47%, der oplever omsætningsreduktion, mens 22% oplever en stigning.

Anderledes forholder det sig med de digitale salgskanaler, hvor andelen af virksomheder der oplever en omsætningsstigning er større end dem, der oplever en omsætningsreduktion. 40% af virksomhederne med webshops, har oplevet en omsætningsstigning, mens 35% af dem oplever en reduktion. For EDI og andre digitale salgskanaler er der 31% af virksomhederne der har set en positiv omsætningsudvikling, mens 24% oplever en omsætningsreduktion. Langt største parten af virksomheder med EDI (41%) oplever dog uændret omsætningsudvikling i forhold til budget.

Virksomhederne prøver at opretholde marketing aktiviteter, men er også blevet mere skeptiske

Selvom kun 18% af virksomhedernes marketing aktiviteter kører som planlagt, er virksomhederne omstillingsparate. Det ses ved, at hele 90% af virksomhederne forsøger at afholde deres marketing aktiviteter. Dette gør de ved enten at justere, udskyde eller reducere deres aktiviteter. Kun 8% af virksomhederne har valgt helt at droppe marketingaktiviteterne, mens 2% har svaret ”ved ikke”.

Selvom virksomhederne forsøger at opretholde deres forretning og dertilhørende aktiviteter, er de også blevet mere skeptiske i forhold til, hvor hurtigt de forventer at kunne vende tilbage til et ”normalt” omsætningsniveau, når smitten fra coronavirusset er blevet inddæmmet og kommer under kontrol. Dette ses ved, at der efter første spørgerunde var 60% af virksomhederne der forventede, at det ville tage mindre end et kvartal at vende tilbage. Efter 2. runde var der derimod kun 36% med forventninger om at vende tilbage til et ”normalt” omsætningsniveau inden for et kvartal.

Denne skepsis gør sig også gældende, når der ses på virksomhedernes forventninger til omsætningen for hele 2020. Efter første spørgerunde, var der 32% af virksomhederne der mente, at coronavirusset ville betyde en reduceret omsætning på mere end 20% for hele 2020. Til sammenligning var det i 2. spørgerunde hele 39% af virksomhederne, der mente, at de ville opleve en reduceret omsætning på over 20% for hele 2020. Udover, at virksomhederne er blevet mere skeptiske, er de også mere afklaret, hvilket kan ses ved, at der i 1. spørgerunde var 19% der svarede ”ved ikke” til sammenligning med 3% i 2. spørgerunde.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold