30.05.18 DI Service Nyheder

Nyt uafhængigt tilsyn med ældreplejen

Folketinget har enstemmigt vedtaget et lovforslag om et nyt, uafhængigt og risikobaseret tilsyn med ældreplejen.

Kommunerne har mange forskellige kasketter på inden for ældreområdet, herunder fastsættelse af serviceniveau og kvalitetskrav, visitation af ældre til pleje, madservice, rehabilitering samt genoptræning. Derudover er kommunen også leverandør og samtidig tilsynsmyndighed. Uanset kommunernes tiltag og forsøg på at adskille de forskellige roller bør en anden organisering etableres, som bedre kan sikre et uafhængigt tilsyn.

- Denne forsøgsordning er et skridt på vejen til et mere uafhængigt tilsyn på ældreområdet, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed i en periode fører et risikobaseret tilsyn på ældreområdet. På den baggrund bakker vi i DI Service op om det generelle sigte med Folketingets beslutning, siger branchedirektør i DI Service Jakob Scharff.

Med lovændringen skal Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode føre risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven på kommunernes eksisterende tilsyn, som således fastholdes.

- Med det nye tilsyn får vi et uafhængigt øje på ældreplejen. Det er en helt ny vej at gå, og det er vigtigt for mig at understrege, at tilsynet får fokus på en lærende tilgang og at de, der modtager et tilsynsbesøg, får rådgivning om hvor de kan hente hjælp til forbedringer, siger ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelelse.

Det videre arbejde

Der lægges nu op til, at Styrelsen for Patientsikkerhed udvikler risikoparametre, som kan indikere, at der ikke leveres personlig hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet.

- DI Service deltager i følgegruppen for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og ser frem til dette arbejde. Vi håber, at de gode erfaringer på sundhedslovsområdet kan afspejles på servicelovsområdet, siger chefkonsulent Felix Dalker, DI Service og sekretariatsansvarlig for Dansk Sundhed og Velfærd.

Målepunkterne vil ligeledes blive sendt i høring og herefter gjort tilgængelige på styrelsens hjemmeside.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at føre tilsyn efter serviceloven §§ 148-151 b fortsat vil være gældende.

Skrevet af:

Felix Dalker