06.12.19 DI Service Nyheder

Klimapartnerskaberne er i gang

Regeringen har nedsat 13 Klimapartnerskaber, som blandt andet tæller Klimapartnerskabet for it, service, rådgivning og turisme. Klimapartnerskaberne skal - branche for branche – komme med forslag til regeringens kommende Klimahandlingsplan.

Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber.

Foto: Scanpix / Niels Christian Vilmann

Regeringen har sat en målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgas med 70 pct. i 2030. Det er ambitiøst og vil kræve løsninger, som vi end ikke kender til i dag.

På den baggrund ønsker regeringen at etablere et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af klimapartnerskaber, som skal bidrage til reduktionen af drivhusgasser i Danmark.

Erhvervslivet kommer nemlig til at spille en afgørende rolle for at nå den målsætning. Men arbejdet med den grønne omstilling skal være med fokus på, at dansk konkurrenceevne, eksport, job og velfærd understøttes.

DI Service bidrager sammen med DI Rådgiverne, DI Digital og turismeenheden i DI aktivt med at spille ind med forslag til klimapartnerskabet. Vi vil gerne høre virksomhedernes egne forslag til, hvordan vi kan sikre den grønne omstilling. Derfor opfordrer vi alle til at tage aktiv del i regeringens og erhvervslivets fælles klimapolitiske arbejde.

Derfor har vi igangsat en række initiativer, der skal sikre, at vi får alle gode initiativer og input fra medlemmerne:

 

Simone Tofte Jensen
Skrevet af:

Simone Tofte Jensen