Estrids Pleje & Hjemmeservice A/S

09.11.20 DI Service Nyheder

Kompensation af COVID-19 udgifter til privat hjemmepleje i Halsnæs Kommune

I Halsnæs Kommune har man en konkret plan for, hvordan man vil kompensere corona-relaterede udgifter til private velfærdsvirksomheder. Vished om kompensations-mulighederne er nødvendig og baner vejen for et godt samarbejde mellem kommune og leverandør, fortæller Kenneth Kammerdahl, adm. direktør i den private plejevirksomhed Estrids Pleje.

Effektiv dialog

Halsnæs Kommune har handlet på Regeringens og KL’s aftale om kompensation af corona-relaterede udgifter til kommunale og private velfærdstilbud. Aftalen indebærer, at den enkelte kommune selv skal have en model for kompensation af de private velfærdsleverandører. Halsnæs Kommune lægger op til en model, hvor de private hjemmeplejevirksomheder kompenseres for deres COVID-19 relaterede udgifter og ikke mindst på samme vis som den kommunale hjemmepleje.  

Estrid Pleje er en af de private leverandører, som Halsnæs Kommune har indledt en kompensationsdialog med. Kompensationen planlægges på baggrund af dokumentation og opgørelse over udgifterne, som adm. direktør Kenneth Kammerdahl har oplyst til kommunen:

I sidste uge fik vi at vide, at vi ville få corona-kompensation. Vi har nu opgjort vores udgifter for perioden og sendt det til kommunen. Fremover skal vi sende en månedlig opgørelse over de merudgifter, vi har haft Kenneth Kammerdahl

En foreløbig aftale

Præmissen for kompensationen til de private tilbud er, at merudgifterne ikke må adskille sig væsentligt fra de merudgifter, de kommunale tilbud har haft. Kenneth Kammerdahl kan forvente, at Estrid Pleje kompenseres på lige fod med de kommunale tilbud, da Halsnæs kommune har været lydhøre og imødekommet de forslag, som han er kommet med. Selvom kompensationen ikke er endeligt afregnet, så har kommunen nikket godkendende til følgende udgifter:  

  • Forhøjede priser på værnemidler og desinficering
  • Ekstra rengøring
  • Sygdom/fravær grundet Covid-19
  • Ændrede vagtlag for at undgå, at personale stimler sammen ved vagtskifte.
  • Opsætning af plexiglas på kontorer

Usikkerhed for private leverandører

Hvornår, hvordan og hvor meget? Spørgsmålene efterlades uden entydige svar til de mange private velfærdsleverandører rundt omkring i Danmark. Der er nemlig ingen regelmæssighed i, hvordan kommunerne håndterer kompensationen til de private tilbud. Desuden varierer kompensationsmulighederne også inden for velfærdens forskellige fagområder. Den ukomplette håndtering skaber stor usikkerhed for de private tilbud. 

Den manglende regelmæssighed i kommunernes kompensationshåndtering skyldes, at det er den enkelte kommunes opgave og ansvar at gå i dialog med de private tilbud. Hvornår kommunerne indleder denne dialog, og hvordan kompensationen konkret skal effektueres, må mange private velfærdsvirksomheder med tålmodighed vente svar på. Derfor er Halsnæs også det gode eksempel, som andre kommuner kan lade sig inspirere af.

Kompensationsmodel men også rollemodel

Kenneth Kammerdahl beskriver, hvordan Halsnæs kommunens kompensationsmodel kan være en rollemodel for andre kommuner, som endnu ikke har handlet på kompenseringen:  

Jeg vil fremhæve Halsnæs Kommunes imødekommenhed, som har gjort processen smidig. Jeg har oplevet, at kommunen virkelig har lyttet i vores dialog om kompensationsmuligheder, og jeg håber, Halsnæs Kommune kan fungere som rollemodel for andre kommuner, der står til at skulle kompensere private velfærdsleverandører. Kenneth Kammerdahl

Halsnæs Kommune har grundlagt vejen for en effektiv kompensationsproces, hvor dialogen og samarbejdet med den private leverandør vægtes højt.

Hvad gør andre kommuner?    

Brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd, hvor Kenneth Kammerdahl også sidder i bestyrelsen, følger udviklingen tæt. Dansk Sundhed og Velfærd har en løbende dialog med Kommunernes Landsforening (KL), som endnu ikke har et overblik over, hvordan de enkelte kommuner har indrettet sig.

Vi er optaget af, at de private daginstitutioner, plejevirksomheder og sociale tilbud kompenseres for deres udgifter på samme vis som de kommunale tilbud. Det manglede da bare. Felix Dalker, sekretariatsleder for Dansk Sundhed og Velfærd
Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer