20.01.21 DI Service Nyheder

Q&A: Vaccination af udvalgt frontpersonale

Spørgsmål og svar vedrørende vaccination af frontpersonale på ældre-, sundheds- og socialområdet.

Må vi som arbejdsgivere udlevere oplysninger til Statens Serum Institut om de medarbejdere, der er udvalgt frontpersonale?

Ja, bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 giver offentlige og private arbejdsgivere grundlag for at videregive oplysninger om medarbejderes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, når Statens Serum Institut anmoder herom for at identificere borgere, der tilhører en målgruppe, som det ifølge myndighederne er relevante at tilbyde vaccination som led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af COVID-19.

Efter bekendtgørelsen kan Statens Serum Institut anmode både offentlige og private arbejdsgivere om sådanne kontaktoplysninger, når det er nødvendigt at indhente oplysningerne for at identificere borgere, der tilhører en målgruppe for tilbud om vaccination – i dette tilfælde målgruppe 4, der omfatter personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

I praksis fremsendes oplysningerne til Statens Serum Institut via Dansk Industri, der indsamler oplysninger fra private virksomheder i branchen på vegne af Statens Serum Institut.  

Vær opmærksom på, at udlevering af oplysningerne om medarbejderne til Statens Serum Institut har et andet formål end den vanlige personaleadministration, der er hovedårsagen til, at virksomheden har oplysningerne. Husk derfor at opfylde jeres oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal oplyses om, hvilke oplysninger, der udleveres til Statens Serum Institut, formålet med og retsgrundlaget for udleveringen, og medarbejdernes rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.

Skal vi oplyse vores medarbejdere om, at vi videregiver oplysninger om dem til Statens Serums Institut?

En virksomhed behandler overordnet oplysninger om sine medarbejdere med henblik på den løbende administration af ansættelsesforholdet, herunder overholdelse af overenskomster og den ansættelsesretlige lovgivning. Videregivelse af personoplysninger til Statens Serum Institut med henblik på at identificere målgrupper i vaccinationsprogrammet mod COVID-19 ligger uden for det formål, som en virksomhed har personaleoplysninger til. Udgangspunktet er derfor, at medarbejderne efter databeskyttelsesreglerne skal orienteres om, at oplysningerne anvendes til et andet formål.

Ved oplysning af medarbejderne om videregivelse af oplysninger til Statens Serum Institut, kan I anvende denne tekst, der eksempelvis kan fremsendes pr. mail til med medarbejdere, der er omfattet af målgruppen:

”Orientering om videregivelse af personoplysninger til Statens Serum Institut

Statens Serum Institut har i forbindelse med vaccinationsprogrammet mod COVID-19 anmodet om at få udleveret oplysninger om, hvilke medarbejdere hos os, der tilhører målgruppe 4 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram. Målgruppe 4 omfatter personer i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Statens Serum Institut har adgang til at få oplysninger om, hvilke medarbejdere, der er omfattet af denne målgruppe i henhold til bekendtgørelse nr. 458 af 21. april 2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19.

De oplysninger, som vi har videregivet om dig, er oplysninger, som entydigt kan identificere dig. Vi har til brug herfor videregivet oplysninger om dit cpr.nr.

Da vi har personoplysninger om dig med det formål at kunne udføre personaleadministration, så oplyser vi dig om videregivelsen af oplysninger til Statens Serum Institut, da denne anvendelse af oplysningerne ligger uden for vores formål med at have oplysninger om dig. I praksis fremsendes oplysningerne til Statens Serum Institut via Dansk Industri, der på vegne af Statens Serum Institut indsamler oplysninger fra private virksomheder i branchen. 

Vi henviser til vores generelle oplysningspligt i forbindelse med ansættelsesforholdet i forhold til de rettigheder, som du har i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Såfremt du måtte have spørgsmål eller lignende på baggrund af ovenstående, så er du velkommen til at rette henvendelse herom til [HR/dataansvarlig eller anden relevant person, oplysning om tlf.nr./e-mailadresse].”

SPØRGSMÅL

For yderligere spørgsmål bedes du skrive til coronavaccine@di.dk.