20.01.21 DI Service Nyheder

Q&A: Vaccination af udvalgt frontpersonale

Spørgsmål og svar vedrørende vaccination af frontpersonale på ældre-, sundheds- og socialområdet.

Hvordan opretter jeg et antigen-selvtest tilbud?

For at oprette et antigen-selvtest tilbud skal du tage kontakt til den kommune, som du udfører opgaver for. 

Du kan læse mere om det her.

Er visitation stadig mulig efter de ekstra vaccineleverancer og den opdaterede vaccinationskalender? (juli 2021)

Nej, det er ikke længere muligt at henvise personale til fremskyndet vaccination gennem de regionale visitationsenheder.

Dette er resultat af den ekstra leverance af vacciner til landet og den dermed  opdaterede vaccinationskalender(her), hvor det fremgår, at den sidste målgruppe 10 D4, de 30-34-årige, begynder at blive inviteret i næste uge og at alle forventes inviteret senest i uge 28. På baggrund af, at alle nu inviteres i henhold til alder, så lukker muligheden for visitationen til målgruppe 4, personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, da fremskyndet visitation ikke længere er relevant.

 

Kan man stadig visitere personale til vaccination? (Juni 2021)

Ja, Sundhedsstyrelsen har forlænget tidsfristen til d. 31 august for henvisning af relevant personale til fremskyndet visitation til vaccination i målgruppe 4, Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

Dette tilbud er kun aktuelt for relevant personale mellem 25 og 39 år (fødselsårgang 1982- 1996, tilsvarende målgruppe 10D3 og 10D4), da personale uden for denne aldersgruppe enten allerede er blevet tilbudt vaccination eller bliver det inden for få uger. 

Det skal understreges, at henvisning og visitation skal være hensigtsmæssigt i forhold til, hvornår personen får tilbudt vaccination i henhold til sin alder. Arbejdsgiver bør i forhold til henvisning orientere sig i den aktuelle vaccinationskalender, der findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside her : https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationskalender

Regionen kan visitere henviste personale, hvis det vurderes, at personalet lever op til kriterierne, indtil 14 dage før, at regionen planlægger at invitere personens fødselsårgang.  

Selvom forventninger er, at langt hovedparten af relevant personale er blevet tilbudt vaccination, så forlænges fristen, for at nyansatte, ferieafløsere mv., der endnu ikke er blevet tilbudt vaccination i henhold til alder, har mulighed for at blive tilbudt vaccination, hvis det vurderes, at være uhensigtsmæssigt, at personens vaccinationstilbud afventer de uger, der ellers ville skulle gå inden personen tilbydes vaccination og det samtidig også vurderes, at personen i sin arbejdsfunktion opfylder de gældende visitationskriterier.

I finder relevant materiale her : https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Visitation-til-vaccination-af-personale-i-sundheds-aeldre-og-udvalgte-dele-af-socialsektoren

Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021

Kilde: Sundhedsministeriet 


Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikkebør få foretaget en COVID-19 test, er undtaget for krav om test og coronapas. Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at disse borgere skal kunne fremvise dokumentation
for deres undtagelse.

Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig
grund for undtagelse, og listen fremgår af erklæringen.

Dokumentationen udleveres af de kommunale borgerservicecentre fra fredag den 25. juni. Fra den 1. juli skal borgere kunne fremvise dokumentationen for at få adgang til steder med krav om test eller coronapas.

Læs den fulde information i infoark fra Sundhedsministeriet

Hvem kan blive vaccineret?

Arbejdsgivere kan opgive oplysninger på frontpersonale med nær borgerkontakt og hvor det ikke er muligt at holde afstand. Frontpersonalet er dermed i målgruppe 4 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram:

 ”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.”

Vaccinationen tilbydes frontpersonale på:

  • Sundheds- og ældreområdet, som har nær borgerkontakt.

  • Socialområdet i sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105), og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Hvilke kontaktopysninger skal opgives fra arbejdsgiveren til regionerne?

Arbejdsgiverne sender deres henvisningslister ind til de respektive, regionernes centrale visitationsfunktioner via krypteret mail eller sikkerpost med emnefeltet "Vaccination COVID-19 -Målgruppe 4”.

 

Region Nordjylland

VisitationMaalgruppe4@rn.dk

 

Region Midtjylland

sundhed.sundhed_hospitalsplan@rm.dk

 

Region Sjælland

henvisningsgruppe4@regionsjaelland.dk

 

Region Hovedstaden

vaccination.center-for-sundhed@regionh.dk

 

Region Syddanmark Regionale institutioner (sygehus/ambulance/social): 2.vaccine@rsyd.dk

Kommuner:  2.vaccine@rsyd.dk

Øvrige institutioner:  Regional.visitation.covid19@rsyd.dk

Vaccinationstilbud til personer, der har været førstegangsvaccineret eller inviteret til vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca?

Dem der har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca tilbydes nu ét stik med en mRNA vaccine 12 uger efter deres første stik med vaccinen fra AstraZeneca. Dem var visiteret vaccination før den 19. marts, og som endnu ikke er startet på et vaccinationsforløb, får nu annulleret deres invitation. De får som udgangspunkt tilbudt vaccination i henhold til deres alder, men kan  revisiteres til fremskyndet vaccination som del af målgruppe 4, hvis de opfylder de skærpede kriterier til visitation. Information om de skærpede kriterier følger.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 16. april 2021

Hvilke konsekvenser får det for de planlagte vaccinationer af frontpersonale, at AstraZeneca vaccinen sættes på pause?

Pausen rammer hele vaccinationsprogrammet, men pausen rammer i særligt høj grad den planlagte vaccination af frontpersonale, fordi AstraZeneca hidtil er er den vaccine, der er blevet tilbudt en stor del af frontpersonalet.

Pausen betyder, at der indtil videre ikke vaccineres flere, der har en tid til 1. stik med AstraZeneca vaccinen. Det betyder også, at de der allerede har fået 1. stik og venter på 2. stik, foreløbig skal vente med dette.

Det er endnu uvist, præcis hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid igen. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, altså en anden type vaccitnation end AstraZeneca, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Vil jeg blive tilbudt en anden type vaccine, nu hvor brugen af AstraZeneca er sat på pause?

Hvorvidt man som frontpersonle under 65 år vil blive tilbudt en anden type vaccine end AstraZeneca afhænger af myndighedernes revurdering af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man igen få mulighed for at bestille en tid. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, altså en anden type vaccitnation end AstraZeneca, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Jeg har fået første vaccination med AstraZeneca, hvad skal jeg gøre med anden vaccination?

Pausen betyder, at der indtil videre ikke vaccineres flere, der har en tid til første vacci­nation med AstraZeneca vaccinen. Det betyder også, at dem, der allerede har fået 1. stik og venter på 2. stik, foreløbig skal vente med anden vaccination.

Indtil videre skal du derfor afvente myndighedernes beslutning om, hvorvidt vaccinen fra AstraZeneca igen skal tilbydes. Revurderingen af AstraZeneca vaccinen ligger i uge 12.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Jeg har booket tid til begge vaccinationer, hvad skal jeg gøre?

Hvis du har en tid til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca inden for de kommende 14 dage vil den blive aflyst. Du får besked fra myndighederne, når du kan booke tid igen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Er det en fejl, når personale på +65 år er blevet tilbudt AstraZeneca vaccinen?

Nej, det er ikke en fejl. Den 5. marts opdaterede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne om vaccinen fra AstraZeneca, sådan så den nu også anbefales til borgere over 65 år.

Derfor er personale over 65 år blevet tilbudt AstraZeneca vaccinen, hvis Statens Serum Institut har registeret dem efter d. 5 marts. Dette er upåagtet af, hvornår man som arbejdsgiver har sendt data på frontpersonale til DI.

SPØRGSMÅL

For yderligere spørgsmål bedes du skrive til coronavaccine@di.dk.