Foto: GettyImages
20.10.21 DI Service Nyheder

Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse forlænges med et år

Regeringen, FH og DA indgik 15. oktober 2021 aftale om at forlænge trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017 med et år. En stor del af initiativerne fra aftalen videreføres i 2022. Som led i aftalen er det også aftalt, at bidragsforhøjelsen til AUB som følge af de ekstraordinære løntilskud til lærlinge og elever i andet halvår af 2020 fordeles over tre år.

Mindre forhøjelse af AUB-bidrag i 2022 end der var lagt op til

Virksomhederne bidrog i 2020 med rekordmange nye uddannelsesaftaler. Det har ført til et underskud i AUB. Aftalen betyder, at virksomhedernes AUB-bidrag forhøjes til 2.803 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder i 2022 i stedet for regeringens oprindelige udspil med en forhøjelse til 3.639 kr. Der er lagt op til, at den resterende del af underskuddet i AUB skal indhentes i 2023 og 2024, dog vil satsen blive reguleret afhængig af, om AUB er i balance.

Initiativer og støtte til efter- og videreuddannelse, der videreføres

Med aftalen videreføres i 2022 initiativer som f.eks.:

 • Mulighed for udbud af FVU-engelsk og FVU-digital
 • Forhøjelse af VEU-godtgørelsen, så den svarer til max. dagpenge
 • Forhøjelse af SVU til FVU og ordblindeundervisning, så den svarer til max. dagpenge
 • Omstillingsfonden, hvor der kan søges støtte til akademi- og diplomuddannelse

Næste runde trepartsdrøftelser

Det er yderligere aftalt, at der i 2022 bliver indkaldt til en egentlig trepartsdrøftelse om det offentlige voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Frem mod forhandlingerne i 2022 gennemføres temadrøftelser med inddragelse af eksterne eksperter for at identificere konkrete veje til grundlæggende forbedringer af det offentlige VEU-system.

Aftaleparterne er enige om at se på følgende temaer:

 • Et lettilgængeligt, fleksibelt og overskueligt offentligt VEU-system med høj kvalitet og forsyningssikkerhed
 • Et mere digitalt VEU-system
 • Et fremtidssikret VEU-system, der understøtter en omstillingsparat arbejdsstyrke og arbejdsmarkedets behov
 • En national handlingsplan foret styrket løft af basale færdigheder.

DI ser et potentiale i at udvikle det offentlige VEU-system, så det i højere grad udnytter nye digitale og teknologiske muligheder. Det skal være en del af forhandlingerne i 2022, hvilket er centralt for DI. Det er væsentligt, at VEU-systemet bliver fleksibelt og overskueligt, og det kan teknologien være en del af svaret på.

Se aftalen her: VEU-aftaletekst

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3802
 • Mobil +45 2949 4695
 • E-mail cbh@di.dk

Relateret indhold