17.02.21 DI Service Nyheder

Det gode arbejde fortsætter på de private socialtilbud trods regeringens trussel om nedlukning

Regeringen truer med at lukke alle private sociale tilbud, men hver dag hjælper de private kvindekrisecentre kvinder væk fra et liv med vold og videre til et selvstændigt liv. Socialrådgiver Julie beretter om sin arbejdsdag på et privat tilbud.

Små skridt mod et selvstændigt og meningsfuldt liv

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter ligger i en stor ejendom i byen Bjæverskov mellem Køge og Ringsted. Siden kvindekrisecenterets åbning i efteråret 2020 har man stort set haft fuldt hus af kvinder og ledsagende børn, som har fået hjælp til at genopbygge et nyt og trygt liv. På kvindekrisecenteret er formålet, at man hele tiden klæder kvinderne på til at komme godt videre. Dette gøres ikke ved at kvinderne isoleres i egne små lejligheder, men ved at tage del i fælles aktiviteter med de ansatte og de andre kvinder.

Derfor dyrker man på kvindekrisecenteret en aktiv hverdag med mange forskellige fælles aktiviteter såsom fælles madlavning og rengøring, gruppeterapi, yoga, filmaftener samt aktiviteter for børnene.

Mens kvinderne opholder sig på Bjæverskovhus, drejer livet sig om nemlig om at (gen)lære deres egne styrker og tage kontrollen tilbage over deres eget liv. Socialrådgiver Julie fortæller, hvordan man med små skridt ruster kvinderne til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Det arbejde vi laver med kvinderne er meget meningsfuldt, og vi ser at det vi gør er med til at hjælpe dem videre til et selvstændigt liv, videre til et liv uden vold Julie, socialrådgiver Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Et stærkt hold af specialister og frivillige tager imod

På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter mødes kvinderne af et stærkt hold af specialister inden for krisecenterområdet og dedikerede frivillige, som arbejder på at skabe et trygt og imødekommende miljø. Dette fordrer også et rummeligt og godt arbejdsmiljø blandt de ansatte, som Julie kan bekræfte: 

Jeg er utrolig glad for min arbejdsplads. Jeg synes, der er højt til loftet og der bliver lyttet til de ideer, de ansatte kommer med Julie, socialrådgiver Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for fysisk partnervold. Herudover er der alle de kvinder, der udsættes for ikke-fysisk vold såsom økonomisk, psykisk og materiel vold. Det var en af hovedårsagerne til at den danske private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, valgte at åbne Bjæverskovhus Kvindekrisecenter i 2020.

Hvorfor lukke et velfungerede tilbud?

Man kan undre sig over, hvorfor regeringen vil risikere at lukke velfungerende sociale tilbud såsom Bjæverskovhus Kvindekrisecenter. Det er tydeligt at Bjæverskovhus kvindekrisecenter løfter en vigtig opgave og skaber en forskel for voldsramte kvinder og børn. En nedlukning ville ikke blot være ærgerligt som Julie udtrykker det, men ifølge Dansk Sundhed og Velfærd være stærkt kritisabelt og bekymrende:   

I Danmark er der et stort behov for at sikre og udvikle kvaliteten i vores socialtilbud. Vi har brug for specialisering og forskellige tilbud, så der er noget for alle. Vi har brug for at supplere og ”forstyrre” offentlige investeringer og innovation med private tilbud. Vores fælles velfærdssamfund taber store muligheder på gulvet, hvis det offentlige system lukker sig om sig selv, og hvis vi med ideologiske skyklapper på forbyder private tilbud på socialområdet Felix Dalker, sekretariatsleder i Dansk Sundhed og Velfærd
Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer