Foto: Kasper Riedl, indkøbschef i Københavns Kommunes Socialforvaltning

16.03.21 DI Service Nyheder

Erfaringsgruppe med 20 kommuner skal skabe større gennemsigtighed i sociale tilbuds pris og kvalitet

Det specialiserede socialområde er komplekst, kostbart og uigennemskueligt for de fleste. Uanset om det sociale tilbud er kommunalt, selvejende eller privat er der store sorte huller i afdækningen mellem pris og kvalitet. Derfor har Københavns Kommunes Socialforvaltning igangsat en erfaringsgruppe, som skal forbedre indkøbsproceduren og dermed sikre den bedst mulige kvalitet til borgerne. Dansk Industri og brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd følger interesseret med i indsatsen, som kan bane vejen for, at der politisk bliver sat fokus på kvalitet fremfor ejerskabsformer.

Hvad går vores penge egentlig til?

Det spørgsmål kan kun få kommuner svare på. Når det handler om socialfaglige indsatser, så halter det ofte med økonomisk og kvalitetsmæssig gennemsigtighed: Hvor mange penge er direkte støtte til borgeren? Og hvor mange penge går til alt muligt uden om?

Som kommune er man forpligtet til at benytte økonomien med fornuft og vide hvad pengene går til , men det ved man ikke i dag fortæller Kasper Riedl, indkøbschef i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Derfor har Københavns Kommunes Socialforvaltning taget initiativ til en erfaringsgruppe, som skal skabe større gennemsigtighed og bedre rammer for indkøb på det socialfaglige område. 20 kommuner har tilsluttet sig erfaringsgruppengruppen.

Jeg vil vove den påstand, at indkøb på det socialfaglige område er de mest komplekse indkøb, der foretages. Nogle kommuner er langt fremme med en etableret afdeling for socialfaglige indkøb, mens andre kommuner slet ikke er kommet i gang. Derfor er der stort potentiale i vidensdeling mellem kommunerne Kasper Riedl

Socialfaglige indkøb må ikke sidestilles med indkøb af frugt og kontorstole

Det socialfaglige område er et kæmpe felt, som bl.a. omfatter bo- og opholdssteder, nødherberger, kvindekrisecentre og anbringelser af børn. Indkøb på dette område og forhandlinger af pris, kræver  gennemsigtighed, samt en dyb socialfaglig indsigt. Dog ser man i nogle kommuner, at indkøbskonsulenter, som står for udbuddet på frugt og kaffe, er de samme som håndterer de sociale faglige indkøb, og det er en kæmpe fejl, fortæller Kasper Riedl.

Indkøbskonsulenter burde ideelt set være en kobling mellem en fagperson med indsigt i området, en indkøbs- og forhandlingsperson samt en revisor, men denne kobling findes ikke. Derfor er erfaringsgruppens indsats så vigtig, hvor vi kan hjælpe hinanden med at kaste lys over mangelfulde indkøbsprocedurer. Hvis socialfaglige indkøb sidestilles med indkøb af frugt og kontorstole, kan vi ikke sikre den bedste kvalitet til borgeren Kasper Riedl

Vi stiller for få krav til leverandørerne

Er kommunerne gode nok til at indgå kontrakter og få fortalt leverandører, præcis hvad de skal levere og til hvilken pris? Nej, det er vi ofte ikke, siger Kasper Riedl og peger på, at kommunerne ofte stiller for få krav til leverandørerne. I kontrakterne er der måske noteret et navn, en tidsperiode og en månedspris, men nærmere kendskab til hvilke ydelser, som borgeren tilbydes  ligger ofte i det uvisse: ”Hvis man vil vide, hvad der præcist indgår i en takst, fx hvor meget ansigt-til ansigt tid borgeren tilbydes og hvor mange penge, som går til huslejen, ledelse, koncernbidrag, bilpark mv., så vil kommunerne såvel som de private som oftest slet ikke kunne svare.

Den manglende gennemsigtighed gælder for de private leverandører såvel som inden for kommunernes egne institutioner. En socialrådgiver vil altid forsøge at finde det bedste tilbud til en borger uafhængigt af, om det et kommunalt, selvejende eller et privat tilbud. Men uden gennemsigtighed kan borgeren ikke tilbydes optimal kvalitet Kasper Riedl

”Man skulle tro det var løgn, men man kan sagtens købe ind for flere hundredetusind hver måned på en enkelt borger, uden der præcis står i kontrakten, eller det i øvrigt er aftalt, hvad vi som kommunal myndighed forventer af leverandøren. Derfor må vi skabe større viden om indhold og lave dygtige kontraktindgåelser”

Kasper Riedl håber at erfaringsgruppen kan skabe klarere rammer for kommunernes kontraktindgåelse. På sigt er ideen at oplægsholdere kan komme til møderne og fortælle om fx kontraktindgåelse,  forhandlingsteknik eller bestillinger.

Kvalitet til den rigtige pris

For Kasper Riedl handler kvalitet om progression for borgeren, veluddannet personale, trygge rammer og brugertilfredshed. Men i sidste ende kan kvalitet for den enkelte borger ikke gøres op i en tjekliste. Netop derfor er socialområdet så komplekst. For nogle borgere er et kommunalt tilbud den bedste løsning og for andre findes den bedste kvalitet i et privat tilbud. Derfor mener Kasper Riedl, at debatten omkring det private versus det offentlige bør nuanceres;

Ofte er der sager, som ikke kan løses i de kommunale tilbud, og efter flere forsøg findes den bedste løsning måske hos en privat leverandør. Selvom den private løsning kan være kostbar, så kunne det potentielt være blevet endnu dyrere at få løftet opgaven i et kommunalt tilbud. Derfor er det noget vrøvl altid at antage, at den billigste løsning findes i det kommunale, eller omvendt. For hvordan skulle vi nogensinde kunne drage denne slutning, når der hersker så lav gennemsigtighed på området? Kasper Riedl

Erfaringsgruppens indsats om at skabe større gennemsigtighed er derfor nødvendig og helt central for at myndighedssocialrådgivere altid kan træffe et oplyst valg på vegne af borgerne. Et valg, som skal træffes på baggrund af de sociale tilbuds kvalitet og pris, og ikke dets organisationsform.

Regeringen og støttepartierne forhandler i disse dage om et muligt forbud mod private aktører på socialområdet. Det kan ramme mange private socialtilbud og få konsekvens for mange sårbare borgere. Felix Dalker, sekretariatsansvarlig i Dansk Sundhed og Velfæld, er positiv omkring arbejdsgruppens indsats:

Større gennemsigtighed i pris og kvalitet på det specialiserede tilbud er afgørende for at kunne træffe kloge beslutninger. Det forsøger denne gruppe af kommunale praktikere at sætte fokus på og gøre noget ved. Så virker det mildest talt besynderligt, at et par ekstrabladshistorier og nogle Christiansborg politikere på mavefornemmelser overvejer, at lukke en hel branche ned uden at ane, hvad konsekvensen bliver Felix Dalker, Chefkonsulent

Fakta

Tilbudsportalen

er et værktøj til landets sagsbehandlere, der gør det nemt at finde relevante tilbud eller plejefamilier, der retter sig direkte mod den enkelte borgers specifikke problemstilling.  Formål er bl.a. at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi samt takster, resultater og om tilsynet med tilbuddene. Dansk Sundhed og Velfærd forslår, at formålet med tilbudsportalen om større gennemsigtighed i tilbuddenes mellem kvalitet og pris styrkes.

Socialtilsynet

består af 5 socialtilsynskommuner, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud. Det blev etableret i 2014 og skulle bl.a. sikre et mere uafhængigt tilsyn, godkendelse af tilbud og bedre styr på økonomien. Der er etableret ét socialtilsyn i hver region. Dansk Sundhed og Velfærd foreslår, at socialtilsynets kompetencer styrkes.

Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer