15.03.21 DI Service Nyheder

Q&A: Kompensation COVID-19 relaterede udgifter

Spørgsmål og svar vedrørende kompensation COVID-19 relaterede udgifter til private private velfærdsleverandører.

Skal private hjemmeplejevirksomheder kompenseres?

Det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at kommunen kan visse covid-19 relaterede (se hvilke i næste svar) merudgifter, som den private leverandør har i forbindelse med at levere den aftalte og tilpassede ydelse. Det gælder, uanset om det er fastsat i kontrakten, at kommunen kan eller skal betale for tilpasning af ydelsen efter § 83, stk. 5.  
Det er en forudsætning, at den private leverandør i relevant omfang kan dokumentere, at merudgifterne er nødvendige for at kunne levere den aftalte og tilpassede ydelse. Hvis sådan dokumentation foreligger, kan kommunen kompensere leverandøren både bagudrettet og fremadrettet.

Det følger af ovenstående, at såfremt der er behov for, at hjælpen – for at imødekomme modtagerens behov – tilpasses fx på pga. en situation med covid-19, vil der være mulighed for, at kommunerne gennemgår deres aftaler med de private leverandører og vurderer, hvornår der bør aftales en passende kompensation herfor med de private leverandører.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, notat 17.12.20

Hvilke COVID-19 udgifter kan man forvente at modtage kompensation for?

Præmissen for kompensationen til de private tilbud er, at merudgifterne ikke må adskille sig væsentligt fra de merudgifter, de kommunale tilbud har haft.

I Halsnæs og Frederikssund kommune er den private hjemmepleje blevet kompenseret for følgende udgifter: 

  • Forhøjede priser på værnemidler og desinficering
  • Ekstra rengøring
  • Sygdom/fravær grundet Covid-19
  • Ændrede vagtlag for at undgå, at personale stimler sammen ved vagtskifte.
  • Opsætning af plexiglas på kontorer
Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer