05.04.18 DIB Blog

Uret tikker – bliv klar til de nye regler om persondata

Direktør Tine Roed, Dansk Industri blogger om udfordringer og muligheder i EU’s Persondataforordning.

Nedtællingen på DI´s hjemmeside om persondata er i gang. I skrivende stund er der godt to måneder til den 25. maj 2018, hvor EU’s Persondataforordning får virkning i alle medlemslande. De nye regler strammer kravene til alle danske virksomheder, når de arbejder med persondata, og det høje bødeniveau på op til 4 pct. af årsomsætningen afspejler, at databeskyttelse skal tages seriøst.

Persondata er oplysninger, som ingen af os ønsker, falder i de forkerte hænder. Virksomheder ligger inde med mange forskellige persondata om deres kunder og medarbejdere, lige fra almindelige oplysninger om for eksempel navn og adresse til følsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger.

Der er ikke tvivl om, at det vil kræve store økonomiske ressourcer for alle virksomheder at leve op til reglerne om persondata. Ikke alene skal virksomheder i praksis overholde en lang række krav, når de bruger persondata til helt almindelige arbejdsopgaver, men fremover skal virksomheder også formelt kunne dokumentere via fortegnelser, databehandleraftaler, politikker mv., at de behandler persondata inden for lovens rammer.

Persondata er overalt, så i mest bogstavelige forstand er der tale om anvendt jura, der rammer de yderste skriveborde på arbejdspladsen. Hver eneste bogholder skal vide, hvornår de må gemme CPR-numre, hver eneste sælger skal instrueres i, hvilke persondata de må bruge til markedsføring, og hver eneste HR-medarbejder skal lære, hvordan de håndterer persondata om medarbejdere.

Dertil kommer, at virksomheden skal sørge for at have en tilstrækkelig datasikkerhed, at informere alle de personer, hvis oplysninger de behandler og at imødekomme alle de rettigheder, som disse personer er tillagt.

Det er en enorm stor opgave for virksomhederne, og derfor yder DI en omfattende indsats for at hjælpe medlemsvirksomheder med at blive klar til den 25. maj 2018.

DI har dels holdt en lang række arrangementer, inklusiv en landsdækkende turné, for at vejlede om de nye regler, dels har DI som nævnt oprettet en særlig og omfattende persondata-hjemmeside, hvor vi stiller en række vejledninger og skabeloner til rådighed for medlemsvirksomheder. Derudover yder DI juridisk rådgivning om persondata i ansættelsesforhold samt bistår med generel vejledning om reglerne. DI er ligeledes i løbende dialog med Datatilsynet for at bidrage med praktiske eksempler til de vejledninger, som tilsynet udsender.

DI har en ambition om at nå ud til mindst 5.000 virksomheder inden den 25. maj 2018, så alle DI´s medlemmer når i mål, og vi vil også gerne hjælpe din virksomhed.

Den gode nyhed er, at fokus på databeskyttelse også kan skabe muligheder for virksomhederne. Særligt SMV´erne vil have gavn af at øge sine investeringer i digitalisering, da digital transformation kan skabe ny vækst. Virksomheder kan også blive bedre til at udvikle og markedsføre produkter, hvis de får kortlagt deres kundedata. Samtidig vil øget datasikkerhed skabe tillid hos kunder og investorer, ligesom en bedre datadisciplin kan forøge virksomhedens effektivitet.

Med andre ord vil virksomheder opnå en klar konkurrencefordel, hvis de får styr på deres persondata.

God arbejdslyst!

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold