25.09.18 DIB Blog

Blog: FN’s Verdensmål fylder tre år

I dag er det nøjagtig tre år siden, at verdens statsledere vedtog de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er grund til at kippe med fødselsdagsflagene. For det var helt enestående, at alle lande kunne enes om de største udfordringer for klodens tilstand og samtidig lægge en plan for, hvordan landene i fællesskab løser dem.

Verdensmålene har en levetid på 15 år og skal være nået i 2030. Så det haster med de innovative svar på verdens store problemer. De første tre år har på den ene side været præget af begejstring over at få skabt en helt ny ramme og et fælles globalt sprog om bæredygtighed. På den anden side har vi set en udtalt usikkerhed over, hvordan verdensmålene omsættes til konkrete løsninger. 

Tre år efter fødslen er verdensmålene kommet ud af kravlestadiet. Overalt ser vi initiativer, krav og incitamenter, der samlet udgør takterne til en global bevægelse, der har fokus på at sikre en bæredygtig klode. Bekæmpelse af madspild og plast i verdenshavene. Genbrug af råvarer i produktionen. Nye teknologier til rent vand i tørkeramte områder samt reduktion af CO2-udslip er blot nogle af de tiltag, som danske virksomheder har kastet sig ud i at finde konkrete svar på.

Læs også: Blog: New York drømmer grønne drømme om Danmark

Selvom bæredygtighed langt fra er et nyt fænomen i Danmark, så har verdensmålene formået at sætte ny strøm til en dagsorden, der spiller direkte ind i Danmarks internationale styrkepositioner. Det glæder DI sig over. Nu handler det om at værne om og udbygge disse styrkepositioner - for konkurrencen bliver uden tvivl hårdere.

For nogle virksomheder handler det nu om at forstå og anskue verdens store udfordringer som nye muligheder og derved styrke konkurrencekraften ved at udvikle nye forretningsmodeller. For andre virksomheder er verdensmålene et vink med en vognstang om at sadle om eller tænke i nye baner. Klimaforandringer, urbanisering, knaphed på ressourcer og befolkningstilvækst kan udgøre trusler for virksomhederne, også i Danmark, hvis ikke man udviser rettidig omhu. Et metalstøberi med intensivt energiforbrug kan for eksempel blive stillet over for nye kundekrav om at nedbringe CO2 udslippet, fordi det er en del af kundens klimaindsats.

Det er på den baggrund, at Dansk Industri har søsat projektet ”FN’s verdensmål – fra filantropi til forretning”. Projektet omfatter 21 meget forskellige virksomheder, der alle arbejder for at bidrage til en bæredygtig udvikling og samtidig styrke forretningen. Det er ikke nødvendigvis let, og vejene dertil varierer. Men når projektet slutter om et års tid, vil virksomhederne være danske klasseeksempler på, hvordan man kan gøre en god forretning ud af at løse nogle af de vigtigste udfordringer, vores samfund står over for.

Se virksomhederne og følg med i projektet på sdgforretning.dk og på LinkedIn: DI – Fra Filantropi til forretning.

Læs også: 2018 bliver et skelsættende år for klimaet

Thomas Bustrup

Thomas Bustrup

Drift og internationale forhold, viceadm. direktør

  • Direkte +45 3377 3725
  • Mobil +45 2088 3925
  • E-mail thb@di.dk

Relateret indhold