10.03.20 DIB Blog

Ny industripolitik må ikke skade det indre marked

EU vil stramme op i industripolitikken og give et løft til europæisk teknologiudvikling. Det skal ske i et fortsat velfungerende indre marked og uden konkurrenceforvridning, skriver DI's europapolitiske chef, Anders Ladefoged.

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager præsenterede præsenterede tirsdag en ny industripolitisk strategi for Europa. Budskabet er klart. Hvis europæisk industri ikke skal tabe terræn i det globale kapløb om fremtidens virksomheder og arbejdspladser, kræver det et mere strategisk fokus på udvikling af nye teknologier i Europa.

Den nye industristrategi præsenteres i en tid, hvor Europa er geopolitisk udfordret. Både Kina og USA spiller med de handelspolitiske muskler, der presser europæisk erhvervsliv. Derfor er nødvendigt, at EU skærper sit strategiske fokus på netop industripolitikken. EU-Kommissionen vil blandt andet styrke Europas teknologiske muskler. Målet er at gøre Europa uafhængig af import af teknologi udefra. Europa skal med andre ord kunne stå på egne ben.

Øget samarbejde på tværs af EU’s medlemslande inden for innovation og teknologiudvikling kan skabe ”stordriftsfordele” og dermed også resultater, som selv de største EU-lande ikke ville kunne skabe alene. Faktisk er strategiske teknologialliancer i EU ikke en nyskabelse. EU’s medlemslande har allerede strategiske alliancer med industrien om udvikling af supercomputere og næste generation af batterier. Nu vil Kommissionen rulle lignede alliancer ud på andre områder. Kommissionen vil blandet andet styrke samarbejdet om udvikling af ”grøn” hydrogenteknologi, der skal bidrage til Europas grønne omstilling.

Støtte til samarbejde på tværs

DI støtter denne type af strategiske indsatser. Det giver mening at udvide samarbejdet om store teknologiprojekter på tværs af EU’s medlemslande og pulje offentlige og private forskningsmidler i Europa. Danmark og danske virksomheder skal naturligvis være med i nye alliancer om fremtidens teknologier.

Strategien lægger op til en bredere vifte af værktøjer til at fremme strategiske teknologier i Europa. Det sker efter pres fra særligt Frankrig og Tyskland, der også ønsker at bringe statsstøtte og mere lempelige konkurrenceregler i spil. Set fra et markedsliberalt perspektiv, som Danmark sammen med vores nordiske naboer altid har været fortaler for, er det ikke den rigtige vej at gå. Vi skal ikke tilbage til en tid, hvor statsstøtte og beskyttelse af nationale industrier er styrende for industriudviklingen i Europa.

Velfungerende indre marked centralt

Vi må samtidig ikke glemme, at det indre marked er Europas vækstmotor. Det indre marked har de seneste 30 år mere end noget andet været garant for konkurrencedygtige virksomheder i Europa. Et velfungerende indre marked baseret på hård, men fair, konkurrence bør derfor fortsat være hjørnestenen i EU’s industristrategi.

Når statsministeren den 26. marts rejser til EU-topmøde i Bruxelles, står industripolitikken højt på dagsordenen. I drøftelserne om Europas fremtidige industripolitik er det vigtigt at huske på, at danske virksomheder er globale og dybt integreret i globale produktionskæder. Derfor vil DI opfordre statsministeren til at slå et slag for et åbent Europa og et velfungerende indre marked baseret på en stram men fair konkurrencepolitik.  

Læs også: Vestager erklærer krig mod unfair konkurrence – i hele verden

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk

Relateret indhold