16.12.19 DIB Leder

Vores samfund bygger på en stærk konkurrencekraft

Når man læser finansloven for 2020, er der mange gode tiltag – også set med virksomhedsbriller. Regeringen og partierne bag aftalen fjerner det såkaldte uddannelsesloft, så vi investerer mere i at uddanne og dygtiggøre fremtidens medarbejdere.

Aftalen åbner også for bedre mulighed for at ansætte dygtige faglærte fra ikke-EU-lande. Sidst, men ikke mindst, skabes en Grøn Fremtidsfond på 25 mia. kr., der kan sikre risikovillig kapital til nye grønne projekter og job. Godt. Det er der brug for.

Skatter svækker virksomheder

Men – og der er et klart men – finansloven lægger flere skatter og afgifter over på erhvervslivet og svækker dermed virksomhedernes konkurrencekraft. Det gælder særligt de mange ejer- og familieledede virksomheder, der får hævet skatten markant ved generationsskifte. Uden at virksomhederne samtidig får et retskrav på, hvordan myndighederne vil beregne værdien af virksomheden.

Debatten om skatten på generationsskifte kan godt efterlade det indtryk, at der mangler en forståelse for, hvor vigtig virksomhedernes konkurrencekraft er for Danmark og for danskerne – og hvor sårbar konkurrencekraften er. Vi står over for store omvæltninger. Med tilbageslag på flere af Danmarks vigtigste markeder og en intens, tiltagende konkurrence fra lande som Kina.

I den situation er det afgørende for Danmarks velstand, velfærd og udvikling, at danske virksomheder og deres medarbejdere kan konkurrere og vinde eksportordrer. Det er også en helt grundlæggende forudsætning, at både den enkelte virksomhed og Danmark som samfund har råd til massive investeringer i nye teknologier og den grønne omstilling.

Konkurrencekraft central i OK2020

Konkurrencekraften er selvsagt også det afgørende omdrejningspunkt, når DI og vores modparter tager fat på overenskomstfornyelsen i 2020. I kølvandet på den økonomiske krise var vi igennem en langvarig indsats for at genvinde Danmarks konkurrencekraft.

Den indsats har båret frugt, så vi de seneste år har ramt en fantastisk balance mellem på den ene side at have konkurrencekraft i forhold til udlandet – og på den anden side en positiv udvikling i reallønnen for danske medarbejdere på alle niveauer.

Usikre tider venter

Vi står over for usikre tider, hvor højkonjunkturen efter alt at dømme ligger bag os. Nu venter en opgave – både for overenskomstparterne og for vores politikere, hvor vi skal tage ansvaret på os, for at sikre os at konkurrencekraften er intakt, og at Danmark også er rustet til sværere tider.

Det er afgørende, for at danske virksomheder også er rustet til at påtage sig risiko og investeringer i den grønne omstilling og alle de nye teknologier, der udvikles og implementeres globalt.

Læs tema i DI Business om OK2020

Lars Sandahl Sørensen
Adm. direktør, DI

Twitterprofil: @LarsSandahlS

8. januar sætter Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadm. direktør Kim Graugaard sig til forhandlingsbordet for at forhandle de næste års overenskomster på plads. Læs stort tema om OK2020 i DI Business magasinet.

Foto: Belle Djerberg

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold